Przejdź do treści
Źródło artykułu

Wolsztyńskie Zawody Mikrolotowe do Pucharu Polski 2024

Komisja Mikrolotowa Aeroklubu Polskiego zaprasza pilotów do udziału w Wolsztyńskich Zawodach Mikrolotowych do Pucharu Polski 2024, które odbędą się w dniach 28-30 czerwca 2024 r. na lotnisku Wolsztyńskiego Stowarzyszenia Lotniczego w Powodowie.

Zawody będą rozgrywane według Regulaminu Pucharu Polski – Mikroloty Klasyczne oraz Katalogu Konkurencji i Katalogu Konkurencji ME 2024. Każdy pilot jest zobowiązany do posiadania urządzenia rejestrującego lot nawigacyjny.

Każdy zawodnik KN musi posiadać ważną licencję sportową w sporcie mikrolotowym. Każdy pilot-dowódca musi posiadać: ważną licencję pilota lub odpowiednio świadectwo kwalifikacji, ważne kwalifikacje do wykonywania lotów na danym statku powietrznym, ważne dopuszczenie do lotów statku powietrznego, ubezpieczenie OC.

W skład kierownictwa zawodów wchodzą: Mieczysław Szurgot  – jako Kierownik zawodów. Obowiązkiem Jego będzie całokształt prac związanych z przygotowaniem, organizacją i przeprowadzeniem zawodów zgodnie z planem, regulaminami sportowymi i preliminarzem; Mariusz Jarmuszczak – jako Główny Sędzia zawodów. Obowiązkiem Jego będzie organizacja pracy komisji sędziowskiej, nadzór nad prawidłowością rozgrywania zawodów oraz opracowywanie i publikacja wyników poszczególnych konkurencji i końcowych zawodów. Komisja Mikrolotowa AP wyznaczyła Pana Stanisława Szperę – jako Kierownika Sportowego, osobę odpowiedzialną za przygotowanie tras i zadań konkurencji nawigacyjnych.

Udział w zawodach należy zgłaszać mailowo na adres: szurgot@kjs.com.pl w terminie do dnia 18 czerwca 2024 r.

Wpisowe wynosi: zawodnicy KN – 150 zł, inni piloci – 200 zł.

Zawody są dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Więcej informacji w Piśmie organizacyjnym na stronie: https://mikroloty.com

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony