Zapraszamy do udziału w ankiecie Uczelni Łazarskiego: „Drony. Poziom społecznego zaufania do nowej technologii”

Drony. Poziom społecznego zaufania do nowej technologii - ankieta internetowa

Studenci MBA w Lotnictwie na Uczelni Łazarskiego w Warszawie przygotowali ankietę, której celem jest poznanie nastawienia do powszechnego użytkowania nowych technologii, w tym dronów.

W związku z powyższym, proszą wszystkich zainteresowanych o udzielenie odpowiedzi na pytania zamieszczone w kwestionariuszu na stronie internetowej. Jak zapewniają, informacje zebrane w ten sposób będą anonimowe i zostaną wykorzystane wyłącznie do celów badawczych i statystycznych.

Wypełnienie kwestionariusza powinno zająć ok. 8 minut. Osoby przeprowadzające badanie to Ewelina Łękawska oraz Artur Kaliszuk. Ankieta jest przygotowana w ramach projektu badawczego „Bezzałogowe statki powietrzne. Nowa era w prawie lotniczym." finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Wyniki ankiety oraz ich analiza zostaną opublikowane.

Ankietę „Drony. Poziom społecznego zaufania do nowej technologii” można wypełnić tutaj (LINK)
 

Źródło: Uczelnia Łazarskiego
comments powered by Disqus