ULC: Spotkanie ws. opracowania założeń do pracy nad przepisami dot. wykonywania lotów bezzałogowych

paragraf

6 listopada br w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbędzie się spotkanie mające na celu opracowanie wstępnych założeń do prac nad przepisami stanowiącymi wypełnienie delegacji z art. 126 ust. 5 ustawy z dn. 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze odnoszącymi się się do wykonywania lotów bezzałogowych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnęrznych, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus