ULC: Seminarium instruktorskie w zakresie UAVO

Seminarium instruktorskie w zakresie UAVO (fot. ULC)

W dniu 13 lipca 2018 r. w siedzibie ULC odbyło się seminarium instruktorskie w zakresie UAVO. Głównym tematem seminarium były planowane zmiany w przepisach krajowych i europejskich. Podczas seminarium przedstawiono wyniki przeprowadzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego kontroli w podmiotach szkolących, poruszono również zagadnienia związane z koordynacją lotów bezzałogowych statków powietrznych z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, a także omówiono problematykę ochrony danych osobowych.

Seminarium stało się również okazją do zachęcenia przedstawicieli podmiotów szkolących i środowiska lotnictwa bezzałogowego do większej aktywności przy tworzeniu międzynarodowych regulacji prawnych (SORA, JARUS). Dyskutowano także na temat propozycji zmian obowiązujących aktualnie zasad prowadzenia egzaminów państwowych na uprawnienia "dronowe".

Pracownicy Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych zapowiedzieli organizację kolejnego seminarium poświęcone wyłącznie tematyce zmian w przepisach krajowych dotyczących bezzałogowych statków powietrznych.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami z Seminarium Instruktorskiego w zakresie UAVO, 13 lipca 2018 r.

Seminarium INSTRUKTORSKIE – zmiany w przepisach krajowych, Paweł Szymański

Koordynacja lotów BSP z PAŻP – seminarium instruktorskie, Maciej Włodarczyk

Projekt rozporządzeń UE w sprawie BSP, Magdalena Ostrihansky

RODO w ULC. Seminarium instruktorskie, UODO Krzysztof Król

Odpowiedzi na przesłane pytania, Hubert Kiełbus ULC

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus