Tłumaczenie Załącznika 19 zatwierdzone przez ULC

Annex 19

16 kwietnia br., w Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego, pod pozycją 28 ukazało się obwieszczenie Nr 5 Prezesa ULC w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 19 (Zarządzanie Bezpieczeństwem) do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 1 oraz art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393) ogłasza się jako załącznik do obwieszczenia Załącznik 19 – „Zarządzanie bezpieczeństwem” (wyd. pierwsze) – do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz.  U. z 1959 r. Nr 35, poz. 212 i 214, z późn. zm. 1), przyjęty przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.  

Pełny tekst załącznika dostępny jest tutaj

Czytaj również:
Wyczekiwane tłumaczenie Załącznika 19 już jest! Teraz jeszcze tylko...

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus