Przejdź do treści
Śmigłowiec W-3A Sokół TOPR w akcji (fot. Andrzej Górka/TOPR)

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe otrzyma blisko 12,8 mln zł dofinansowania z MSWiA

W dniu 26 stycznia 2024 r., Wiesław Leśniakiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, podpisał z Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym dwie umowy na realizację zadań publicznych. Umowy dotyczą zapewnienia bezpieczeństwa w górach.

Pierwsza z umów dotyczy wykonywania zadań z zakresu ratownictwa górskiego określonych w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich  obejmujących teren Tatr oraz Pasma Spisko-Gubałowskiego. Na ten cel przewidziana została kwota 7 402 536 zł. Dzięki umowie zostaną zapewnione warunki bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach. Ponadto dofinansowanie pozwoli na utrzymanie gotowości kadry ratowników górskich, obsługi administracyjnej oraz udostępnianie komunikatów lawinowych. W ramach tych środków TOPR przeznaczy 1 037 000 zł na ekwipunek ratowników górskich. Ponadto 221 000 zł zostanie przekazane na modernizację sieci łączności oraz zakup noszy.

Druga z umów przewiduje utrzymanie w gotowości operacyjnej śmigłowca ratowniczego na obszarze Tatr i Pasma Spisko-Gubałowskiego. Umożliwi także wezwanie innych służb na obszarach górskich, w szczególności południowej Małopolski. Kwota przekazana na te zadania to 5 379 464 zł. Środki z dotacji pokryją także niezbędne wydatki takie jak: koszty obsługi lotniczo-technicznej, obowiązkowych ubezpieczeń lotniczych, paliwa oraz utrzymania zaplecza technicznego dla śmigłowca i załogi.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony