Przejdź do treści
Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym COMBINED EFFORT-22 EAGLE TALON-22

Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym „COMBINED EFFORT-22/EAGLE TALON-22”

W ramach cyklu AIRAC 255, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o Strefach Czasowo Wydzielonych (EPTS446 EPTS448, EPTS449, EPTS450) w związku z ćwiczeniem wojskowym „COMBINED EFFORT-22/EAGLE TALON-22”. W czasie aktywności stref – przestrzeń niesklasyfikowana. Loty w strefach czasowo wydzielonych mogą wykonywać tylko statki powietrzne biorące udział w ćwiczeniu.


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!


TERMINY 13 - 15 SEP 2022, czas UTC zgodnie z Planem Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).


UTRZYMYWANIE ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

Załogi statków powietrznych wykonujące loty powyżej FL 95 poza rejonami ćwiczenia będą utrzymywały łączność radiową z odpowiednimi sektorami kontroli obszaru (ACC/ OAT) lub sektorami kontroli zbliżania (APP zgodnie z AIP Polska (ENR 2.2.1).

Załogi statków powietrznych wykonujące loty w strefach EPTS, EPTR oraz EPD będą utrzymywać łączność radiową z Mobilną Jednostką Dowodzenia Operacjami Powietrznymi (MJDOP) - Punkt Naprowadzania – Poznań.


ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO

Na potrzeby realizacji ćwiczenia "COMBINED EFFORT-22/ EAGLE TALON-22" wydzielono strefy EPTS446, EPTS448 - 450, które zostały wydzielone z przestrzeni odpowiedzialności służb APP GDAŃSK, APP POZNAŃ, ACC WARSZAWA oraz FIS POZNAŃ i FIS KRAKÓW. Przydzielono priorytety na wykorzystanie stref: EPTR11 A, B, C, D, E oraz EPD37 w terminach i granicach zgodnych z punktem 2 niniejszego suplementu.

Suplement należy traktować jako zamówienie do AUP, pracownicy wojskowi AMC Polska są zobowiązani do złożenia stosownego zamówienia.

Strefy EPTS446, EPTS448 - 450 będą aktywowane i dezaktywowane w AMC Polska zgodnie z AIP Polska (ENR 5.2.1 pkt 8 oraz pkt 9) przez Dyżurnego Operacyjnego MJDOP (tel. +48-261-571-024).

Ograniczenia w ruchu lotniczym będą obowiązywać w godzinach i w przedziałach wysokości opublikowanych w Planie Użytkowania Przestrzeni Powietrznej (AUP).

Aktywność stref EPTS lub EPTR nie zaplanowanych do wykorzystania w ramach ćwiczeń i których granice poziome pokrywają się lub zachodzą na strefy wyznaczone na potrzeby ww. ćwiczenia:

- musi się zakończyć na minimum 30 minut przed aktywacją stref na ćwiczenia;
- wznowienie aktywności może nastąpić nie wcześniej niż 30 minut po zakończeniu aktywności stref ćwiczeń.

Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym COMBINED EFFORT-22 EAGLE TALON-22

INFORMACJE DODATKOWE

Przelot statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu "COMBINED EFFORT-22/ EAGLE TALON-22" z lotnisk bazowania, odbywający się poza aktywowanymi strefami, wykonywany będzie po trasach zawartych w planach lotów (FPL).

Wszystkie loty statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu “COMBINED EFFORT-22/ EAGLE TALON-22” należy planować jako OAT z uwagą „OAT OVER POLAND” w polu 18 FPL z dopiskiem „COEF22/ET22”.

Wszystkie FPL OAT należy dodatkowo wysyłać na adres EPWWZEZX (ACC OAT WARSZAWA: tel.: +48-22-574-5522 lub +48-261-828-732, email: sk.acc.oat@pansa.pl).

Loty z lotnisk bazowania do/z stref EPTS biorących udział w ćwiczeniu będą wykonywane na podstawie planów lotów (FPL) - OAT. W polu przepisy wykonywania lotu należy wpisać Y. W polu 15 planu lotu należy wpisać OAT po pomocy nawigacyjnej na lotnisku startu, a w dalszej trasie lotu uwzględnić punkt wlotu do strefy jako FIX lub koordynaty geograficzne, po czym podać zmianę zasad lotu na VFR a następnie podać punkt wylotu ze strefy jako FIX lub koordynaty geograficzne, po czym podać zmianę zasad lotu na IFR.

Prowadzący (leader) formację niestandardową podaje ATC odległość pomiędzy pierwszym a ostatnim statkiem powietrznym w formacji (distance from front to back) – „request non standard formation” podając wartość odległości w NM.

Załogi statków powietrznych uczestniczących w ćwiczeniu "COMBINED EFFORT-22/ EAGLE TALON-22" mają obowiązek omijania aktywnych stref niebezpiecznych (EPD) niewykorzystywanych podczas ćwiczenia oraz stref zakazanych (EPP) i ograniczonych (EPR).

Załogi statków powietrznych wykonujące loty w strefach z prędkością powyżej 250 kt IAS mają obowiązek utrzymywać 2,5 NM bufora poziomego, odległość: 500 ft od dolnej i górnej granicy.

Wloty statków powietrznych służb porządku publicznego na hasło „GARDA”, „RATOWNIK” oraz o statusie HEAD, HOSP, SAR, EMER w rejony wydzielone dla ćwiczenia “COMBINED EFFORT-22/ EAGLE TALON-22” należy koordynować z Dyżurną Służbą Operacyjną COP-DKP, tel.: +48- 261-828-370 lub +48-261-828-202.

Loty statków powietrznych biorących udział w ćwiczeniu będą wykonywane z lotnisk wojskowych.

Szczegółowe informacje dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ćwiczenia będą dostępne w AMC Polska (ASM-3), tel.: +48-22-574-5711.

Strefy wydzielone w związku z ćwiczeniem wojskowym COMBINED EFFORT-22 EAGLE TALON-22

EPTS446
Granice poziome:

1. 53°03'58"N 015°57'51"E
2. 53°25'14"N 015°41'41"E
3. 53°58'53"N 017°01'23"E
4. 53°33'43"N 018°08'51"E
5. 53°13'54"N 016°36'44"E
6. 53°11'18"N 016°34'37"E
1. 53°03'58"N 015°57'51"E

Granice pionowe: Granica dolna: GND Granica górna: FL 285

Planowany czas aktywności:
14 SEP 2022: 0800 – 1000 oraz 1200 – 1400
15 SEP 2022: 0800 – 1000

EPTS448
Granice poziome:

1. 53°03'58"N 015°57'51"E
2. 53°11'18"N 016°34'37"E
3. 53°13'54"N 016°36'44"E
4. 53°23'43"N 017°21'31"E
5. 53°33'43"N 018°08'51"E
6. 53°19'02"N 018°44'36"E
7. 53°06'00"N 017°39'13"E
8. 52°59'32"N 017°08'07"E
9. 52°47'28"N 017°04'46"E
1. 53°03'58"N 015°57'51"E

Granice pionowe: Granica dolna: 3500 ft AMSL Granica górna: FL 95

Planowany czas aktywności:
14 SEP 2022: 0800 – 1000 oraz 1200 – 1400
15 SEP 2022: 0800 – 1000

EPTS449
Granice poziome:

1. 53°03'58"N 015°57'51"E
2. 53°11'18"N 016°34'37"E
3. 53°13'54"N 016°36'44"E
4. 53°23'43"N 017°21'31"E
5. 53°33'43"N 018°08'51"E
6. 53°19'02"N 018°44'36"E
7. 53°06'00"N 017°39'13"E
8. 52°59'32"N 017°08'07"E
9. 52°47'28"N 017°04'46"E
1. 53°03'58"N 015°57'51"E

Granice pionowe: Granica dolna: FL 135 Granica górna: FL 285

Planowany czas aktywności:
14 SEP 2022: 0800 – 1000 oraz 1200 – 1400
15 SEP 2022: 0800 – 1000

EPTS450
Granice poziome:

1. 50°43'32"N 017°12'40"E
2. 50°42'17"N 017°17'54"E
3. 50°44'15"N 017°32'01"E
4. 50°54'41"N 017°41'36"E
5. 50°39'12"N 018°24'42"E
6. 50°31'34"N 018°14'51"E
7. 50°27'56"N 018°11'29"E
8. 50°13'10"N 018°32'10"E
9. 50°00'51"N 018°21'40"E
10. 50°07'30"N 017°47'06"E
11. 50°17'33"N 017°50'08"E
12. 50°19'44"N 017°41'18"E
13. 50°17'52"N 017°29'57"E
14. 50°29'09"N 016°59'40"E
1. 50°43'32"N 017°12'40"E

Granice pionowe: Granica dolna: GND Granica górna: FL 95

Uwaga: z wyłączeniem ATZ EPOP

Planowany czas aktywności:
13 SEP 2022: 1000 – 1200 oraz 1500 – 1700
oraz
EPTR11 A, B, C, D, E - granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska.

EPD37 - granice poziome i pionowe zgodnie z AIP Polska. EPD37

Planowany czas aktywności:
13 SEP 2022: 0001 – 1200
14 SEP 2022: 0800 – 1000 oraz 1200 – 1400
15 SEP 2022: 0800 – 1000


FLIGHT PLAN BUFFER ZONE (FBZ) ORAZ RESTRYKCJE FUA

EPTS446Z
Granice poziome:

1. 53°27'16"N 015°38'54"E
2. 54°01'04"N 016°59'04"E
3. 54°01'29"N 017°00'54"E
4. 54°01'27"N 017°02'09"E
5. 54°01'00"N 017°03'59"E
6. 53°35'54"N 018°11'14"E
7. 53°34'24"N 018°13'02"E
8. 53°32'52"N 018°12'58"E
9. 53°31'45"N 018°11'44"E
10. 53°31'16"N 018°10'18"E
11. 53°01'25"N 015°58'47"E
12. 53°01'28"N 015°56'26"E
13. 53°02'00"N 015°55'01"E
14. 53°03'17"N 015°53'34"E
15. 53°24'08"N 015°37'29"E
16. 53°25'47"N 015°37'12"E
17. 53°26'55"N 015°38'19"E

Granice pionowe: Dolna granica: FL 95 Górna granica: FL 285

Restrykcje EU

EUTS446ZR:
Not available for traffic.
Except ARR/DEP EPGD with RFL above FL 285.

EPTS449Z
Granice poziome:
1. 53°06'18"N 015°56'05"E
2. 53°36'01"N 018°06'40"E
3. 53°36'21"N 018°09'13"E
4. 53°35'56"N 018°11'09"E
5. 53°35'01"N 018°13'26"E
6. 53°21'05"N 018°47'12"E
7. 53°19'44"N 018°48'49"E
8. 53°18'13"N 018°48'44"E
9. 53°17'10"N 018°47'39"E
10. 53°16'30"N 018°45'35"E
11. 52°57'32"N 017°11'57"E
12. 52°47'10"N 017°09'01"E
13. 52°45'28"N 017°07'35"E
14. 52°44'57"N 017°06'04"E
15. 52°45'05"N 017°02'59"E
16. 53°01'38"N 015°55'58"E
17. 53°03'05"N 015°53'46"E
18. 53°04'57"N 015°53'50"E
1. 53°06'18"N 015°56'05"E
Granice pionowe: Dolna granica: FL 135 Górna granica: FL 285

Restrykcje EU

EUTS449ZR:
Not available for traffic.


WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA ORGANIZACJĘ ĆWICZENIA

Organizator ćwiczenia:

Dowództwo Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego – COMBINED EFFORT-22/ EAGLE TALON-22.

Punkty kontaktowe:
- przestrzeń powietrzna – przygotowanie ćwiczenia: zespół autorski COP - DKP (tel.: +48-261-828-511);
- przestrzeń powietrzna – realizacja ćwiczenia/koordynator przestrzeni powietrznej: tel.: +48-261-828-058 lub +48-261-828-511.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony