Rozporzadzenie RM w spr.Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego

ULC

Urząd Lotnctwa Cywilnego poinformował, że obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa.

Rozporządzenie ma na celu zmianę terminu, od którego funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzający kontrolę bezpieczeństwa zobowiązani będą do posiadania certyfikatów operatora kontroli bezpieczeństwa.

Zgodnie z § 30 załącznika do rozporządzenia osoba przeprowadzająca kontrolę powinna posiadać odpowiedni certyfikat, wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego albo certyfikat wydawany przez ICAO, ECAC lub Unię Europejską. Osoba przeprowadzająca kontrolę bezpieczeństwa powinna być także wpisana na listę operatorów kontroli bezpieczeństwa. W stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej został wprowadzony okres przejściowy na dostosowanie się do tych wymagań i określony do 10 stycznia 2010. r.

Obecnie spośród około 1300 funkcjonariuszy Straży Granicznej prowadzących kontrolę bezpieczeństwa uprawnienia otrzymało 424 funkcjonariuszy. Pomimo podjętych przez Straż Graniczną działań w celu zwiększenia liczby przeszkolonych funkcjonariuszy spełniających warunki określone rozporządzeniem, ze względu na ograniczenia budżetowe w roku 2009, około 300 funkcjonariuszy nie zostanie przeszkolonych przed dniem 1 stycznia 2010 r.

W celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa w 2010 r. przez funkcjonariuszy Straży Granicznej nie posiadających certyfikatów, konieczne jest przedłużenie terminu dostosowania Straży Granicznej do tych wymagań do dnia 1 stycznia 2011 r.

Projektowana regulacja pozwoli uniknąć konieczności rozbudowy bazy szkoleniowej Straży Granicznej i tym samym nie będzie istniała konieczność wydatkowania znacznych kwot pieniężnych na ten cel.
 

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus

Komentarze

Coś stoi na głowie, wygląda na paradoks, by funkcjonariusz podległy MSWiA musiał mieć jakieś świadectwo wydane przez jakiegoś prezesa jakiegoś ULCu