Przejdź do treści
Źródło artykułu

Relacja z Jubileuszowego Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Aeroklubu Krakowskiego

W minioną sobotę (3 czerwca) w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się Jubileuszowe Nadzwyczajne Walne Zebranie Aeroklubu Krakowskiego z okazji 95-lecia Klubu. W spotkaniu wzięli udział członkowie AK, zaproszeni goście oraz seniorzy z Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.
 
Walne Zebranie otworzył Robert Zarański, Prezes AK wygłaszając okolicznościowe przemówienie:

"Wszechświat którego jesteśmy częścią składa się tylko z 17 cząstek elementarnych, a te budują 94 naturalne występujące w przyrodzie pierwiastki. Każdy z nich ma inną wartość, możliwości łączenia się z w cząsteczki i tworzenia rzeczywistości której jesteśmy częścią ale niemal wszystkie powstają z umarłych gwiazd, których koniec daje nowy początek.
 
Dzisiaj zaczęło się wczoraj a jutro dzieje się dzisiaj. Dlatego my chociaż zbudowani z tych samych elementów, łącząc się, współdziałając ze sobą zmieniamy codziennie rzeczywistość, która jest początkiem nowego jutra.
 
Dzisiejszy dzień, jest najlepszym tego przykładem, dzisiaj spotykamy się tutaj w tej sali by połączyć przeszłość z dniem dzisiejszym, wyróżnić tych z nas, którzy będąc liderami, inspirowali, motywowali innych do działania, których marzenia, determinacja w działaniu, czasem skromność, pracowitość, bezinteresowność i koleżeńska postawa wyznaczały lub też umożliwiały prace kolejnym, którzy przychodzili po nich w naszym 95-letnim kole historii.
 
Koleżanki, Koledzy, Szanowni Członkowie Aeroklubu Krakowskiego, Naszego Aeroklubu dziękujemy Wam za Waszą odwagę, pracę i pragnienia, które nie tylko doprowadziły nas do tego dnia, ale są początkiem jutra dla całej Naszej organizacji."

Walne Zebranie wybrało Prezydium w składzie:
1.  Przewodniczący: Adrian Król.
2.  Sekretarz: Michał Samolej.

(fot. Renata Karpińska)

W skład Komisji Skrutacyjnej zostali powołani: Paweł Bahyrycz, Rafał Głąb, Krystian Kula.

(fot. Mikołaj Kolarczyk)

Następnie historię 95-lat Aeroklubu Krakowskiego zaprezentował Roman Matyjewicz.

(fot. Mikołaj Kolarczyk)

95-lecie Aeroklubu Krakowskiego to doskonały moment żeby opowiedzieć historię pilotów, którzy od ponad 50 lat budują społeczność naszego Klubu. Wiele rzeczy przez ten czas się zmieniało – zaczynając od przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, a kończąc na organizacji latania w aeroklubach.
 
Jedna kwestia jest niezmienna i łączy wszystkich naszych jubilatów – i jest to miłość do latania. Na liście osób ze stażem ponad 50 lat w Aeroklubie Krakowskim znaleźli się następujący członkowie Aeroklubu Krakowskiego:
1.  Marian Wieczorek,
2.  Edward Popiołek,
3.  Krzysztof Lenartowicz,
4.  Andrzej Augustynek,
5.  Zbigniew Batkiewicz,
6.  Ireneusz Biela,
7.  Paweł Janisiewicz.

Następnie Walne Zebranie AK po przedstawieniu pozytywnej rekomendacji przez Kapitułę Tytułów i Odznaczeń AK nadało godność „Honorowego Członka Aeroklubu Krakowskiego" następującym osobom:

1.  Członek Honorowy AK - Janusz Nowak.

(fot. Mikołaj Kolarczyk)

2.  Członek Honorowy AK - Jacek Turczyński.

(fot. Renata Karpińska)

3.  Członek Honorowy AK - Dariusz Wcisło.

(fot. Dariusz Wesołowski)

Odznaczenia odebrały również osoby, które w przeszłości otrzymały godność „Honorowego Członka Aeroklubu Krakowskiego":
1.  Edward Popiołek,
2.  Krzysztof Lenartowicz,
3.  Marian Wieczorek,
4.  Krzysztof Wieczorek,
5.  Michał Wieczorek.

Kapituła nadała Złotą odznakę „Zasłużony dla Aeroklubu Krakowskiego" następującym osobom:
1.  Andrzej Augustynek,
2.  Zbigniew Batkiewicz,
3.  Ireneusz Biela,
4.  Dorota Godula,
5.  Paweł Janisiewicz,
6.  Krzysztof Orsicz-Kopta,
7.  Leszek Mańkowski,
8.  Piotr Martyna,
9.  Roman Matyjewicz.

(fot. Mikołaj Kolarczyk)

Gratulujemy wszystkim odznaczonym!

(fot. Dariusz Wesołowski)

Na końcu wydarzenia odbyło się uroczyste krojenie tortu 95-lat Aeroklubu Krakowskiego. Już dziś zapraszamy wszystkich na Galę 95-lecia AK, która odbędzie się na jesień. Wkrótce prześlemy szczegóły dotyczące planowanego wydarzenia.

(fot. Renata Karpińska)

(fot. Mikołaj Kolarczyk)

Dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Jubileuszowego Walnego Zebrania (Dyrekcja, Biuro AK, Dział Gospodarczy), Romanowi Matyjewiczowi za wygłoszenie historii 95-lat AK, pocztowi sztandarowemu (Karol Paździorko, Tomasz Orzechowski, Michał Rościszewski) oraz fotografom (Dariusz Wesołowski, Renata Karpińska, Mikołaj Kolarczyk).

(fot. Dariusz Wesołowski)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony