Przejdź do treści
Przedstawiciele ukraińskiej władzy lotniczej w ULC (fot. ULC)
Źródło artykułu

Przedstawiciele ukraińskiej władzy lotniczej w ULC

W dniu 13 i 14 maja 2015 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyła się wizyta przedstawicieli ukraińskiej władzy lotniczej. Była to pierwsza wizyta delegacji ukraińskiej mająca na celu udzielnie pomocy przez polskich ekspertów oraz wymianę doświadczeń pomiędzy specjalistami Urzędów Lotnictwa Cywilnego z Polski i Ukrainy. Stronę ukraińską reprezentowali Pan Mykola Sukhopara – Szef Departamentu Standaryzacji, Pan Andrii Maksymov – Szef Centrum Koordynacji Lotniczej oraz Pan Iurii Naida – Specjalista Centrum Koordynacji Lotniczej.

Spotkanie otworzył Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski, który życzył gościom owocnej pracy oraz zapewnił o gotowości Urzędu Lotnictwa Cywilnego do rozpoczęcia współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą na rzecz rozwoju bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym. W ramach dwudniowego spotkania goście zapoznali się z kwestiami związanymi z zarządzaniem bezpieczeństwem oraz operacjami lotniczymi i rozwiązaniami zastosowanymi w Polsce.

Pierwszego dnia została przedstawiona struktura organizacyjna ULC oraz podstawy prawne jego działalności, funkcjonowanie systemu ECCAIRS, analiza ryzyka w zakresie komercyjnego lotnictwa w SMS oraz zasady tworzenia Planów Reagowania Awaryjnego i krajowego programu bezpieczeństwa. Drugiego dnia przedyskutowano kwestie związane z operacjami lotniczymi, podręcznikiem inspektora, inspekcjami SAFA, a także regulacjami dotyczącymi bezzałogowych statków powietrznych.

Obie strony zapowiedziały kontynuację współpracy w przyszłości.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony