Problemy z dokonaniem rezerwacji na sesje LKE – oświadczenie ULC w sprawie

ULC LKE statystyki (dlapilota.pl)

W ostatnim czasie osoby zdające egzaminy przed lotnicza komisją egzaminacyjną zgłaszały szereg problemów technicznych z systemem rezerwacji internetowej. Tak było m.in. 28 czerwca, gdy ruszyły zapisy na lipcową sesję. Otrzymaliśmy sygnały, iż aplikacja przez prawie godzinę nie chciała działać, a gdy ruszyła to nie było już wolnych terminów. Całość znamionowała zbyt małą przepustowość serwerów ULC lub też błędy aplikacji do dokonywania rezerwacji.

Dodatkowo, całość procesu znacznie mogłoby ułatwić umożliwienie zdawania egzaminów w delegaturach ULC, dzięki czemu osoby chcące uczestniczyć w sesji nie musiałyby każdorazowo przyjeżdżać do Warszawy (lub Chełma), a sesję mogłyby odbyć w innych lokalizacjach (delgatury i jednostki terenowe znajdują się we Wrocławiu, Świdniku, Rzeszowie, Krakowie, Łodzi, Mielcu, Gdańsku, Bielsku-Białej, Poznaniu i Szczecinie).

O wyjaśnienie tej kwestii poprosiliśmy Dział Prasowy Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Poniżej publikujemy pełne oświadczenie ULC przesłane w sprawie:

Pandemia COVID-19 skutecznie utrudniła życie i pracę nam wszystkim oraz postawiła przed nami nowe wyzwania, którym w miarę możliwości staramy się sprostać.

W początkowym okresie pandemii, w związku z obostrzeniami rządowymi, kierownictwo Urzędu podjęło decyzję o konieczności rezerwacji terminów egzaminów w danej sesji. Miało to na celu zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego zdającym.

Wraz z wdrożeniem nowego systemu, pojawiły się, niestety, pewne niedogodności, takie jak kłopot z zalogowaniem się do systemu z powodu bardzo dużej liczby prób rezerwacji w tym samym czasie, niedostateczna przepustowość łącza po stronie ULC czy ograniczona do 50 proc. liczba miejsc na sali.

Mimo iż ww. problemy zostały w większości zażegnane, czego dowodem był przykład sesji czerwcowej, podczas której logowanie do systemu rezerwacyjnego odbywało się bardzo sprawnie i płynnie, a wolne terminy dostępne były na długo po uruchomieniu rezerwacji, nadal widzimy miejsce na dokonywanie ulepszeń.

Mamy świadomość, że system organizowania sesji nie jest doskonały i zasługują Państwo na jak najlepsze warunki, dlatego staramy się reagować na wszystkie Państwa uwagi i sugestie – wydłużaliśmy terminy i godziny trwania sesji, uruchomiliśmy drugi ośrodek zdawania egzaminów w Chełmie, wyremontowaliśmy centrum egzaminacyjne i poczekalnię.

Obecnie, tj. w momencie luzowania obostrzeń wprowadzonych w całym kraju w związku z epidemią, ULC wychodząc naprzeciw woli Kandydatów, wprowadził cztery znaczące zmiany:

  • W sierpniu odbędzie się dodatkowa, 2-tygodniowa sesja egzaminacyjna,
  • Do sesji egzaminacyjnych w lipcu i w sierpniu będą mogły przystępować również osoby bez rezerwacji - w miarę dostępności miejsc. To rozwiązanie, tj. kolejkomat i poczekalnia, obowiązywało przed pandemią.
  • Nastąpiła zmiana operatora sieciowego, dzięki czemu przepustowość sieci znacząco się zwiększyła.
  • Od czerwca sala egzaminacyjna w ULC funkcjonuje w pełnym obłożeniu 35 stanowisk jednocześnie.

Polski nadzór jest jednym z nielicznych nadzorów w Unii Europejskiej, który dodatkowo, poza systemem rezerwacyjnym, umożliwia Kandydatom zdawanie egzaminów bez wcześniejszej rezerwacji.  
Przypominamy, że nie ma potrzeby logowania się w dniu rozpoczęcia rezerwacji i można to zrobić później. Niewykorzystane rezerwacje są na bieżąco zwalniane. Zachęcamy do ich śledzenia. Wielu kandydatów, którzy skorzystali z takiej możliwości przekonało się, że jest to możliwe i bezproblemowe.

Potwierdzeniem tego są dane z ostatnich 3 miesięcy:

  • 1.       Liczba wykorzystanych miejsc w systemie rezerwacyjnym: 80%;
  • 2.       Liczba fizycznie wykorzystanych miejsc podczas egzaminów: 60-65%.

W dalszym ciągu wiele osób po dokonaniu rezerwacji nie pojawia się na egzaminach i nie odwołuje terminu, a ich miejsca pozostają niewykorzystane. Uprzejmie prosimy o rozważne robienie rezerwacji, a w przypadku zmiany decyzji, o bezzwłoczne odwoływanie zajętego miejsca. Umożliwi to innym kandydatom udział w sesji.

Zapewniamy, że cały czas analizujemy szczegółowo wszystkie propozycje, które są nam przedkładane, w tym również propozycje przeprowadzania egzaminów poza ULC. Aktualnie na prowadzenie egzaminów teoretycznych w delegaturach ULC nie pozwala infrastruktura pomieszczeń oraz IT, która nie jest przystosowania do prowadzenia takich egzaminów (wymaga to odpowiednich pomieszczeń, specjalnego oprogramowanego sprzętu komputerowego, monitoringu itd.) oraz przeszkolonych kadr. Deklarujemy, że będziemy współpracować ze wszystkimi podmiotami, które spełnią odpowiednie warunki umożliwiające przeprowadzenie egzaminów poza siedzibą ULC oraz zabiegać o przyznanie większej liczby etatów.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus