Prezes PAŻP na Forum Lotniczym 2017

Prezes PAŻP Janusz Niedziela na Forum Lotniczym 2017 (fot. TOR Konferencje)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest partnerem tegorocznego Forum Lotniczego, jednej z największych w Polsce konferencji poświęconej przyszłości i perspektywom lotnictwa w Polsce oraz Europie.

PAŻP jako agencja zapewniająca bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej była obecna na Forum Lotniczym w spotkaniach panelowych z udziałem ekspertów i specjalistów branży lotniczej.

Forum Lotnicze 2017 odbyło sie 14 września w Warszawie.

Prezes PAŻP Janusz Niedziela w dyskusji o systemach zarządzania przestrzenią powietrzną, wraz z przedstawicielami spółki Indra, litewskiej agencji ruchu lotniczego oraz dyrektora do spraw operacyjnych poznańskiego lotniska, przedstawił rolę i działania polskiej Agencji w europejskim systemie zarządzania przestrzenią powietrzną, szczególnie w obszarze tworzenia niezbędnej infrastruktury lotniczej oraz systemów operacyjnych umożliwiających zarządzanie ruchem lotniczym. Prezes Niedziela podkreślił znaczenie wspólnych projektów realizowanych w stworzonym przez PAŻP i litewską Oro Navigaciję FABie Bałtyckim, w tym działań związanych z przygotowaniem nowej platformy do zarządzania ruchem lotniczym realizowanej w konsorcjum iTEC. Prezes PAŻP przedstawił również koncepcję regionalizacji zarządzania przepływem ruchu lotniczego (Regional Air Traffic Flow Management), która jest tematem poruszanym przez PAŻP na forum międzynarodowym w trakcie debaty o zmianach obowiązujących przepisów unijnych w tym zakresie.


O potencjale Polski w europejskim systemie zarządzania przestrzenią powietrzną rozmawiają: Janusz Niedziela, Prezes Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Jose Luis González Paz z Indra Sistemas, Mindaugas Gustys z Oro Navigacija i Jerzy Baumann Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego. Debatę moderuje Michał Kudła z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR (fot. TOR Konferencje)

O bezzałogowym lotnictwie, w kontekście bezpieczeństwa przestrzeni publicznej oraz nowych regulacji prawnych mówił natomiast specjalista ds. integracji lotnictwa bezzałogowego z ATM w PAŻP Maciej Włodarczyk. W dyskusji wraz przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, podmiotów korzystających z usług realizowanych z wykorzystaniem dronów, a także firm dostarczających oprogramowanie do monitoringu i kontroli lotów bezzałogowców przedstawione zostały rozwiązania umożliwiające stopniową integrację lotów bezzałogowych statków powietrznych z obowiązującymi przepisami ATM.


Debatę o technice, bezpieczeństwie, przestrzeni publicznej i nowych regulacjach prawnych związanych z bezzałogowcami prowadził Łukasz Malinowski (fot. TOR Konferencje)

Wzrost wykorzystania dronów do celów hobbystycznych i zawodowych wymaga wprowadzania odpowiednich regulacji prawnych oraz systemów zarządzania ruchem bezzałogowców (UTM), ich połączenie zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus