Porozumienie o współpracy PAŻP i SOP

Porozumienie PAŻP i SOP, fot. PAŻP

25 lipca 2019 roku w siedzibie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Prezes PAŻP Janusz Janiszewski oraz Komendant Służba Ochrony Państwa mjr SOP Paweł Olszewski podpisali porozumienie o współpracy operacyjnej pomiędzy PAŻP a SOP. Określa ono zasady wymiany informacji o zdarzeniach mających wpływ na płynność i bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych statków powietrznych o statusie HEAD.

Jak zapewnili przedstawiciele obu instytucji, nowe zasady pozwolą na jeszcze lepszą współpracę i efektywniejsze prowadzenie wspólnych działań w ramach obsługi samolotów i śmigłowców transportujących najważniejsze osoby Rzeczpospolitej Polskiej.

PAŻP i SOP (wcześniej Biuro Ochrony Rządu) od lat współdziałają w celu zagwarantowania płynności i bezpieczeństwa statków powietrznych realizujących operacje lotnicze na rzecz administracji państwowej.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus