Piotr Samson na kluczowym stanowisku najważniejszej instytucji lotniczej w Europie

Piotr Samson, Prezes ULC, został przewodniczącym Rady Zarządzającej EASA (fot. ULC)

Piotr Samson, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, został przewodniczącym Rady Zarządzającej Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA, ang. European Union Aviation Safety Agency) - jednej z najważniejszych organizacji na świecie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym. Wybór Polaka na to prestiżowe stanowisko jest wyrazem uznania dla aktywności Polski na arenie międzynarodowej i zaangażowania naszego kraju w rozwój oraz podnoszenie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego.

„Wybór Prezesa ULC na przewodniczącego Rady Zarządzającej EASA udowadnia, że Polska jest w światowej pierwszej lidze. Zdobywamy zaufanie i wiarygodność naszych partnerów, a krajowi specjaliści są doceniani przez międzynarodowe gremia. Cieszę się, że konsekwentnie realizowana polityka państwa w obszarze lotnictwa cywilnego przynosi wymierne rezultaty, co dobrze rokuje rozwojowi dużych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce” – powiedział Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK i sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Prezes ULC został jednomyślnie wybrany na stanowisko przewodniczącego podczas posiedzenia Rady Zarządzającej w Kolonii. Zastąpi na tym stanowisku Pekkę Henttu – szefa fińskiej władzy lotniczej. Piotr Samson będzie nadal pełnił obowiązki Prezesa ULC.

„To nie tylko ogromny sukces Polski i motywacja do kontynuacji naszych dotychczasowych działań, ale przede wszystkim zachęta do dalszych prac na rzecz lotnictwa. Polska jest dojrzałym rynkiem lotniczym, a nasi specjaliści są wysoko cenionymi fachowcami” – powiedział Piotr Samson, Prezes ULC.

Samson podkreślił również, że europejski rynek lotniczy rozwija się w dużym tempie. Powstają nowe technologie, takie jak bezzałogowe statki powietrzne, które oznaczają nowe wyzwania, zarówno dla ULC, jak i EASA.

Przewodniczący Rady Zarządzającej EASA bierze udział w najważniejszych inicjatywach unijnego lotnictwa cywilnego. Reprezentuje członków Rady w najważniejszych wydarzeniach branżowych na całym świecie. Kieruje także pracami Rady Zarządzającej EASA, która m.in. doradza dyrektorowi wykonawczemu EASA w sprawach bezpieczeństwa lotniczego, przyjmuje budżet EASA, Europejski Plan Bezpieczeństwa Lotniczego czy roczne sprawozdanie z działalności Agencji, przesyłane do Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i Trybunału Obrachunkowego.

„Polska jest odpowiedzialnym i zaangażowanym partnerem, który pełni znaczącą rolę w Agencji. Jestem przekonany, że przed nami 4 lata owocnej kadencji pod przewodnictwem Piotra Samsona” – powiedział Patrick Ky dyrektor wykonawczy EASA.

Kompetencje EASA obejmują najważniejsze obszary związane z bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego – m.in. operacje lotnicze, drony, porty lotnicze czy żeglugę powietrzną. Jej zadania to m.in.
•    projektowanie przepisów wykonawczych w obszarach związanych z bezpieczeństwem lotniczym,
•    nadzór i wsparcie państw członkowskich w dziedzinach, w których EASA ma wspólne kompetencje,
•    współpraca z podmiotami międzynarodowymi na rzecz poprawy globalnego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa.

Głównymi organami EASA są Rada Zarządzająca EASA składająca się z 33 członków (28 państw UE + EFTA1)  + Komisja Europejska) oraz Dyrektor Wykonawczy EASA

1) Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus