Płk pil. Krzysztof Walczak nominowany do stopnia generała brygady

Buławy generalskie i szabla (fot. st. szer. Wojciech Król/ CO MON)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, mianował pięciu oficerów Wojska Polskiego na na stopnie generalskie oraz admiralski.

Wśród mianowanych oficerów znalazł się płk pil. Krzysztof Walczak – Dowódca 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego.

Pułkownik pilot Krzysztof Walczak – Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Akademii Obrony Narodowej oraz studiów podyplomowych w Akademii Wojennej Sił Powietrznych USA w Maxwell (Alabama). Służbę zawodową rozpoczął w 1985 roku w 7 Pułku Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego w Powidzu. Potem, w latach 2000-2004 był starszym inspektorem bezpieczeństwa lotów (BL) w 7 Eskadrze Lotnictwa Taktycznego wchodzącej w skład Sił Reagowania NATO, a od lutego 2004 roku do października 2007 roku pełnił obowiązki starszego inspektora BL Oddziale Bezpieczeństwa Lotów Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie. Przez trzy lata, do 2010 roku, stał na czele 1 Ośrodka Szkolenia Lotniczego w Dęblinie. Następnie został szefem Oddziału Użytkowania i Prób w Locie Statków Powietrznych w Dowództwie Sił Powietrznych w Warszawie.

W 2011 roku oficer został zastępcą dowódcy 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie. W latach 2014-15 służył w Dowództwie Generalnym – pełnił obowiązki zastępcy szefa Zarządu Wojsk Lotniczych w Inspektoracie Sił Powietrznych DG RSZ, był też szefem Zarządu Działań Lotniczych DG RSZ. Od 19 października 2015 roku płk Walczak jest dowódcą 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego. Oficer jest pilotem klasy mistrzowskiej, ma uprawnienia instruktora we wszystkich warunkach atmosferycznych oraz pilota doświadczalnego II klasy. Jako jeden z pierwszych pilotów w Polsce w 2000 roku uzyskał status gotowości do działań combat ready oraz uprawnienia instruktorskie zgodnie ze standardami NATO.

Pozostałe nominacje:

Na stopień generała dywizji mianowany został:
•  generał brygady Sławomir Kowalski – Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowódca Komponentu Lądowego
•  generał brygady Krzysztof Radomski – Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej

Na stopień generała brygady mianowany został:
•  pułkownik Artur Jakubczyk – Zastępca Dowódcy 18 Dywizji Zmechanizowanej
   
Na stopień kontradmirała mianowany został:
•  komandor Piotr Nieć – Dowódca 8 Flotylli Obrony Wybrzeża

Akty mianowania zostaną wręczone przez Prezydenta w dniu Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia br.

Źródło: polska-zbrojna.pl
comments powered by Disqus