Przejdź do treści
Connecting Europe Facility CEF Transport 2022 - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (fot. europeanacademy.com)

PAŻP składa wnioski o dofinansowanie w ramach CEF Transport 2022

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła wnioski o dofinansowanie dla dwóch projektów ze środków Unii Europejskiej w ramach CEF Transport 2022. Na prace związane z inteligentną i interoperacyjną mobilnością przeznaczono w tym konkursie 400 mln EUR. Projekty ukierunkowane są na nową, zmodernizowaną i zrównoważoną europejską infrastrukturę transportową w ramach sieci TEN-T. Jest to kolejny krok na drodze do osiągnięcia celu Europejskiego Zielonego Ładu, jakim jest ograniczenie emisji pochodzących z transportu o 90 proc. do 2050 r.

Pierwszy z dwóch złożonych projektów, CLEAN ATM, którego liderem jest EUROCONTROL, dotyczy przyspieszenia realizacji kluczowych funkcji CP1, a więc elastycznego zarządzania przestrzenią powietrzną i swobodnego planowania tras, a także zarzadzania informacjami, obejmującego cały system transportu lotniczego. PAŻP, która pełni w projekcie rolę partnera, zgłosiła następujące podprojekty: Cross-border FRA (3.2.2 Enhanced Free Route Airspace Operations), AIS Web Portal – ACADIA (5.3.1 – Aeronautical Information Exchange), TRAFFIC 2.0 (5.6.1 – Flight Information Exchange), CAT – local ASM system – ASM-ASM&ASM-ATM (5.6.1 – Flight Information Exchange).

Celem drugiego projektu, DEVICE, którego liderem jest ENAIRE, jest demonstracja rozwiązań wspierających nową koncepcję zarządzania ruchem lotniczym oraz rozdzielenie dostarczania usług (ATSU) od dostarczania danych i infrastruktury (ADSP), a także delegowania ATS z wykorzystaniem centrów wirtualnych. W ramach projektu realizowane będą walidacje z udziałem PAŻP, Oro Navigaciji i UkSATSE, umożliwiające wzajemne wykorzystanie infrastruktury oraz personelu, a co za ty, idzie, zwiększenie skuteczności i odporności ATS, szczególnie w sytuacjach awaryjnych. Wirtualne centra zwiększą elastyczność organizowania operacji kontroli ruchu lotniczego, zapewnią sprawne i bardziej opłacalne świadczenie usług liniom lotniczym i innym użytkownikom przestrzeni powietrznej.

Okres realizacji obu projektów to lata 2023-2025, a łączny budżet zgłoszonych projektów PAŻP to 15,8 mln EUR. Ocena wniosków planowana jest na połowę 2023 r., a podpisanie umów grantowych – na koniec roku.

PAŻP kontynuuje pozyskiwanie środki unijnych w ramach Instrumentu CEF – w ramach pierwszego konkursu z nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 Agencja uzyskała dofinansowanie dla trzech projektów: HERON, U-ELCOME oraz SESAR Deployment Manager na łączną kwotę 1,5 mln EUR.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony