Przejdź do treści
Przebieg tras długodystansowych lotów inspekcyjnych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych 23.01-05.03.2023 (fot. PAŻP)

PAŻP: ruszają długodystansowe loty inspekcyjne

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała o uruchomieniu od poniedziałku 23 stycznia 2023r. kolejnej trasa regularnych lotów z użyciem bezzałogowych statków powietrznych na potrzeby lotów inspekcyjnych w celu monitoringu infrastruktury linii energetycznych.

Regularne loty bezzałogowych statków powietrznych  będą realizowane w okresie od dnia 23.01.2023 r. do 05.03.2023 r. w godzinach 08.00 – 20.00 czasu lokalnego przy wykorzystaniu nowatorskiej konstrukcji statku powietrznego (VTOL). Planowany pułap lotu wynosi 100 m AGL a prędkość przelotowa wynosi ok. 72 km/h. Operator systemu UAV ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo misji oraz za ustąpienie pierwszeństwa innym załogowym użytkownikom przestrzeni. Bezzałogowiec wyposażony jest w ADS-B IN/OUT oraz system kamer umożliwiający obserwację trasy przelotu.

Dla podniesienia bezpieczeństwa całego przedsięwzięcia, osób i mienia znajdujących się w rejonie lotów Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała strefy geograficzne DRA-RL na podstawie Wytycznych nr 24 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie wyznaczania stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych. Strefy geograficzne zostały opublikowane w systemie PansaUTM i zobrazowane w aplikacji mobilnej DroneRadar. Dodatkowo zostały również opublikowane ostrzeżenia nawigacyjne w formie NOTAM, widoczne na stronie www.airspace.pansa.pl po włączeniu widoku BSP/BVLOS. Ostrzeżenia nawigacyjne opublikowane są w miejscach przecięcia Wisły na trasie lotu UAV.

Łączna długość trasy wynosi 330 km. Rzeczywista wysokość lotu UAV zależna jest od wysokości monitorowanej infrastruktury i nie przekroczy 30 m powyżej wysokości linii energetycznych. Loty bezzałogowe na tej trasie wykonywane będą w bliskiej odległości poziomej obiektów monitorowanych z powietrza, co powinno stanowić dodatkowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa w powietrzu wszystkich użytkowników. PAŻP szczególnie zaleca załogowym użytkownikom przestrzeni powietrznej przestrzeganie minimalnych wysokości swoich lotów. Pamiętajmy, że linie energetyczne są widoczne na mapach lotniczych oraz z powietrza podczas lotu – omijajmy je z zachowaniem bezpiecznej odległości poziomej, jak również odpowiednim zapasem wysokościowym.

PAŻP nieustannie zwraca się z prośbą do użytkowników przestrzeni powietrznej o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie tras lotów UAV. Pomimo, że trasa została poprowadzona z pominięciem lądowisk oraz regionów lotów paralotni/motolotni, warto brać pod uwagę lokalizację na trasie potencjalnego użytkownika w postaci zaawansowanego bezzałogowca. Agencja prosi o rozsądne planowanie tras Waszych lotów załogowych.

Regularne loty długodystansowe odbywają w kategorii „szczególnej” zgodnie z Rozporządzeniem wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2019/947 z dnia 24 maja 2019 r. (wersja skonsolidowana z dnia 6 czerwca 2020 r.) w sprawie przepisów i procedur dotyczących eksploatacji bezzałogowych statków powietrznych na podstawie specjalnego zezwolenia na operację wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Przebieg tras:

Przebieg tras długodystansowych lotów inspekcyjnych z użyciem bezzałogowych statków powietrznych 23.01-05.03.2023 (fot. PAŻP)
FacebookTwitterWykop

Nasze strony