PAŻP o zasadach wykonywania lotów BSP i modeli latających (RPA)

Dron (fot. PAŻP)

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała na swojej stronie zasady wykonywania lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających (RPA).

Na stronie znajdziecie wyciąg aktualnie obowiązujących (od 7 września 2016r.) przepisów.

Osoby latające sportowo i rekreacyjnie będą zobowiązane do zachowania odległości poziomej nie mniejszej niż 100 metrów od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub zgromadzeń osób na wolnym powietrzu oraz 30 metrów od pojedynczych osób, pojazdów, obiektów budowlanych nie będących w dyspozycji lub pod kontrolą operatora. Operatorzy dronów używanych w celach zarobkowych, posiadający świadectwo kwalifikacji (uzyskane po zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym) będą mogli latać w mieście z zachowaniem bezpiecznej odległości, w widocznej kamizelce oraz posiadając instrukcję operacyjną. Dron będzie musiał posiadać tabliczkę identyfikacyjną z nazwą właściciela oraz w przypadku lotów nocnych odpowiednie oświetlenie.

Szczegóły można znaleźć na stronie: www.pansa.pl

Niezbędne formularze: www.pansa.pl/formularze

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus