Przejdź do treści
Ograniczenia przestrzeni powietrznej w związku z Konferencją NATO

Ograniczenia przestrzeni powietrznej w związku z Konferencją NATO w Warszawie (od 27.09)

W związku z wnioskiem Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych dotyczącym wprowadzenia rejonów ograniczeń lotów w dniach 27.09-01.10.2018 r. dla zabezpieczenia Konferencji Komitetu Wojskowego NATO w m. Warszawa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej informuje o szczegółach tych ograniczeń. Informacja o przedmiotowych ograniczeniach będzie opublikowana w postaci Suplementu do AIP Polska zgodnie z cyklem AIRAC 13 SEP 2018 r.


Zawartość suplementu Konferencja Komitetu Wojskowego NATO - Warszawa:

Termin:


Od 2018-09-27 godz. 05.00 UTC do 2018-10-01 godz. 12.00 UTC. Dowódca Centrum Operacji Powietrznych - Dowódca Komponentu Powietrznego jest upoważniony do zmiany czasu aktywności Rejonów Ograniczeń Lotów (EA), w opublikowanym terminie, (tel. +48 261 828 144, +48 261 828 727).


Rodzaj ograniczeń:

Wprowadza się następujące ograniczenia: w rejonach ograniczeń lotów obowiązuje całkowity zakaz wykonywania lotów. Wyjątki zostały podane w opisie każdej strefy. Rejony ograniczeń lotów EA 117, EA 118 i EA 119 nie podlegają procedurze zamawia/aktywacji w AMC Polska. Należy je umieścić w AUP zgodnie z podanym terminem.


Rejon Ograniczeń Lotów - Warszawa - EA 117: granice poziome (WGS 84): koło o promieniu 55 km i środku w punkcie o współrzędnych 52"11'09"N 021"08'29"E. Granice pionowe: górna granica: FL 095, dolna granica: GND.

Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów:

 • loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA i lotniska EPMO tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO);
 • loty o statusie: HEAD, STATE, SAR, HOSP;
 • loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);
 • loty na hasło GARDA;
 • loty przeciwpożarowe (FFR);
 • loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Loty VFR w przestrzeni klasy „G" i „D" do/z lotniska Modlin (EPMO) po trasach:

 • trasa dolotowa/odlotowa po punktach VFR: SIERRA, HOTEL, INDIA, EPMD/INDIA, HOTEL, SIERRA.
 • trasa dolotowa/odlotowa po punktach VFR: QUEBEC, VICTOR, UNIFORM, EPMO/UNIFORM, VICTOR, QUEBEC.

Poza godzinami pracy organu TWR EPMO służbę w ATZ EPMO zapewnia AFIS Modlin, znak wywoławczy - Modlin informacja częstotliwość - 120.325 MHz.

Wlot w CTR/ATZ Warszawa/Modlin odbywa się w oparciu o zezwolenie wydane przez właściwą słuzbę ATS i przekazane przez FIS Warszawa lub FIS Olsztyn. Loty VFR w ATZ EPMO należy wykonywać do wysokości 1500 ft AMSL.

Loty VFR/IFR w przestrzeni klasy „G" do]: lotniska Warszawa - Babice (EPBC):

 • loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);
 • loty przeciwpożarowe (FFR);
 • loty na hasło GARDA;
 • loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Inne loty w rejonie ograniczeń lotów EA 117, możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych - Dowódcy Komponentu Powietrznego, po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 24 godz. przed planowanym lotem: tel.: +48 261 828 144, +48 261 828 727, faks: +48 261 828 467, email: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

 • typ statku powietrznego, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;
 • cel przelotu;
 • lotnisko startu i lotnisko lądowania;
 • data, czas startu i lądowania (UTC);
 • skład załogi oraz lista pasażerów;
 • telefon kontaktowy do dowódcy załogi.

Dowódca załogi statku powietrznego po uzyskaniu zgody na wlot w rejon ograniczeń lotów, bez względu na klasę przestrzeni w której Iot będzie wykonany, zobowiązany jest do: złożenia planu lotu (FPL) oraz wpisania w polu nr 18 numeru zgody na wlot do EA 117 otrzymanej z Centrum Operacji Powietrznych - Dowódca Komponentu Powietrznego; powiadomienia nie później niż 3 godziny przed planowanym lotem telefonicznie Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/ 220;
utrzymywać dwustronną łączność radiową z właściwym organem ATS dla danej przestrzeni powietrznej.


Zabrania się: składania planu lotu z powietrza na wlot w rejon ograniczeń lotów (EA 117) oraz umieszczania lotniska EPWA w FPL jako lotniska zapasowego.


Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot o statusie: HEAD, SAR, HOSP, FFR, lot LPR, lot na hasło GARDA, państwowym statkiem powietrznym, przez aktywny ROL ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220.

Loty państwowych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w EA 117 możliwe jedynie za zgodą Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych - Dowódcy Komponentu Powietrznego po uprzednim złożeniu wniosku nie później niż 72 godz. przed planowanym lotem: tel.: +48 261 828 144, +48 261 828 727, faks: +48 261 828 467, email: cop.dkp@ron.mil.pl

Wniosek powinien zawierać:

 • typ BSP, znak wywoławczy, numer rejestracyjny;
 • cel przelotu;
 • miejsce startu i miejsce lądowania;
 • data, czas startu i lądowania (UTC);
 • imię i nazwisko operatora BSP oraz przydział służbowy;
 • telefon kontaktowy do operatora BSP.

Loty państwowych BSP w EA 117 mogą odbywać się tylko w warunkach VLOS zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowo loty w przestrzeni kontrolowanej (CTR) mogą odbywać się na warunkach określonych przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (PAŻP) po przesłaniu wniosku nie później niż 72 godz. przed planowanym lotem -formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.pansa.pl - zakładka OPS - formularze zgłoszeniowe.


Rejon Ograniczen Lotów - Warszawa - EA 118: Granice poziome (WGS 84): koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52'11'09"N 021'08'29"E. Granice pionowe: górna granica: 2000 ft AMSL, dolna granica: GND.

Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów:

 • loty lFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA - tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO)
 • loty o statusie: HEAD, SAR, HOSP;
 • loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);
 • loty na hasło GARDA;
 • loty przecinożarowe (FFR);
 • loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych.

Rejon Ograniczeń Lotów - Warszawa - EA 119: granice poziome (WGS 84): koło o promieniu 5 km i środku w punkcie o współrzędnych: 52"14'50"N 021"00'48"E. Granice pionowe: górna granica: 2000 ft AMSL, dolna granica: GND.

Loty zwolnione z zakazu wykonywania lotów:

 • loty IFR w przestrzeni powietrznej kontrolowanej do/z lotniska EPWA - tylko loty handlowe (loty rozkładowe i nierozkładowe lotnictwa komunikacyjnego oraz loty CARGO)
 • loty o statusie: HEAD, SAR, HOSP;
 • loty Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR);
 • loty na hasło GARDA;
 • loty przeciwpożarowe (FFR);
 • loty lotnictwa państwowego z wyłączeniem lotów państwowych bezzałogowych statków powietrznych.

Dowódca załogi statku powietrznego (lub organizator lotu) wykonujący lot o statusie: HEAD, SAR, HOSP, FFR, lot LPR, lot na hasło GARDA, państwowym statkiem powietrznym przez aktywne rejony ograniczeń lotów ( EA 118 i EA 119) ma obowiązek niezwłocznie powiadomić przed planowanym lotem Szefa Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej Centrum Operacji Powietrznych - Dowództwo Komponentu Powietrznego, tel.: +48 261 828 202/220.


Utrzymywanie łączności radiowej:

Załogi statków powietrznych wykonujące loty wewnątrz rejonów ograniczeń lotów (EA 117, EA 118 i EA 119) mają obowiązek utrzymywać stałą łączność radiową z odpowiednią dla danej przestrzeni służbą ATS.


Organizacja ruchu lotniczego:

Rejony ograniczeń lotów wydzielone są z przestrzeni odpowiedzialności służb APP Warszawa, TWR EPWA, TWR EPMO, FIS Warszawa i FIS Olsztyn. W rejonach ograniczeń lotów (EA 117, EA 118 i EA 119) zostaje zachowana klasa przestrzeni powietrznej. 6.3 W EA 117 dopuszcza się aktywność MATZ lotniska wojskowego EPMM oraz TSA 02 i TSA 38 oraz MRT 03. Rejony ograniczeń lotów EA 117, EA 118 i EA 119 oraz EA 42 i EA 48 będą aktywne jednocześnie. Szczegółowe dane dotyczące rzeczywistego czasu aktywności rejonów ograniczeń lotów będą dostępne w AMC Polska, tel.: +48 261 828 131 - 132: +48 22 574 57 11.


Władze odpowiedzialne za wprowadzenie ograniczeń w przestrzeni powietrznej:

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, 00-908 Warszawa, ul. Radiowa 2, tel.: +48 261 855 893/894, faks: +48 261 855 896/897, email: okwpp@wp.mii.pl


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

FacebookTwitterWykop

Nasze strony