Ograniczenia dostępności trawiastych lotnisk EPBA, EPJG, EPLS oraz EPNT

Ograniczenia na lotnisku EPLS, źródło PAŻP

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała suplementy do AIP odnośnie wyłączenia z użytkowania bądź ograniczenia funkcjonalności lotnisk w Aleksandrowicach k/Bielska Białej (EPBA), w Jeleniej Górze (EPJG), Strzyżewicach k/Leszna (EPLS), Nowym Targu (EPNT) oraz zmiany deklarowanych długości dróg startowych na lotnisku Dajtkach k/Olsztyna (EPOD).

Wyłączenie z użytkowania RWY 04/22 na lotnisku Aleksandrowice k/Bielska Białej (EPBA)

Zgodnie z VFR SUP 15/19 (VFR AD 4 EPBA) zostaje wyłączona z użytkowania RWY 04/22 na lotnisku Aleksandrowice K/Bielska Białej (EPBA) (ze względu na występowanie przeszkód na podejściu).

Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 164/17 i obowiązuje od 03 JAN 2019 do 28 FEB 2019 (EST).


Wyłączenie z użytkowania trawiastych dróg startowych 04/22 oraz 12/30 na lotnisku Jelenia Góra (EPJG)

Zgodnie z VFR SUP 16/19 (VFR AD 4 EPJG) zostają wyłączone z użytkowania trawiaste drogi startowe 04/22 oraz 12/30 na lotnisku Jelenia Góra (EPJG) (na wniosek zarządzającego).

Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 134/18 i obowiązuje od 03 JAN 2019 do 28 FEB 2019 (EST).


Wyłączenie z użytkowania dróg startowych 06L/24R, 15L/33R oraz 15R/33L na lotnisku Strzyżewice K/Leszna (EPLS)

Zgodnie z VFR SUP 17/19 (VFR AD 4 EPLS) zostają wyłączone z użytkowania drogi startowe 06L/24R, 15L/33R oraz 15R/33L na lotnisku Strzyżewice K/Leszna (EPLS) (na wniosek zarządzającego).

Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 131/18 i obowiązuje od 03 JAN 2019 do 28 FEB 2019 (EST).


Wyłączenie z użytkowania droga startowa 02/20 na lotnisku Nowy Targ (EPNT)

Zgodnie z VFR SUP 18/19 (VFR AD 4 EPNT) zostaje wyłączona z użytkowania droga startowa 02/20 na lotnisku Nowy Targ (EPNT).

Ze względu na zły stan techniczny, część drogi startowej 02/20 zostaje czasowo wyłączona z użytkowania. W użyciu pozostaje RWY 12/30.

Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 135/18 i obowiązuje od 03 JAN 2019 do 28 FEB 2019 (EST).


Polska Agencja Żeglugi Powietrznej opublikowała również VFR SUP 19/19 (VFR AD 4 EPOD) odnośnie zmiany deklarowanych długości dróg startowych na lotnisku Dajtki k/Olsztyna (EPOD).

Zmiana deklarowanych długości dróg startowych na lotnisku Dajtki k/Olsztyna (EPOD).

Ograniczenia na RWY 09L/27R:

Skrócenie RWY 09L/27R o 300 m w kierunku THR RWY 27R. Zapewniono dzienne oznakowanie przesuniętego progu 09L.


Ograniczenia na RWY 09R/27L:

Przesunięcie THR 09R w kierunku THR 27L o 256 m. Przesunięcie THR 27L w kierunku THR 09R o 110 m. Zapewniono dzienne oznakowanie przesuniętego progu 09L.


Niniejszy Suplement zastępuje Suplement 136/18 i obowiązuje od 03 JAN 2019 do 28 FEB 2019 (EST).


Informacje mają charakter TYLKO ORIENTACYJNY dlapilota.pl nie bierze ŻADNEJ odpowiedzialności za ewentualne błędy w niniejszej interpretacji. Informacje operacyjne należy sprawdzić we WSZYSTKICH OFICJALNYCH publikacjach!

Przed przylotem na JAKIEKOLWIEK LOTNISKO polecamy ZAWSZE wcześniejszy kontakt z jego zarządzającym celem potwierdzenia dostępności obiektu w danym czasie.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus