Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2(16)/2021

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

W drugim wydaniu Biuletynu Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2021 r. można znaleźć: materiał dotyczący wymagań w zakresie biegłości językowej w branży lotniczej, informacje odnośnie bezpieczeństwa szkolenia szybowcowego do licencji SPL w latach 2019-2021, artykuł przypominający tematykę Just Culture, przybliżenie głównych założeń Europejskiego Systemu Klasyfikacji Ryzyka (ERCS).

Tematyka poziomu biegłości językowej stanowi od kilku lat wyzwanie dla środowiska lotniczego m.in. ze względu na problemy ze stosowaniem w praktyce języka angielskiego pomimo posiadania przez pilotów wymaganego poziomu ICAO LEVEL 4. W materiale przybliżony został ten problem oraz przedstawiono działania w tym obszarze odpowiednio na poziomie: światowym, europejskim i krajowym.

W artykule dotyczącym szkolenia do licencji SPL autor (instruktor i egzaminator szybowcowy) przedstawia swoje doświadczenia i wnioski dotyczące szkolenia szybowcowego w ostatnich dwóch latach. Pokazuje statystyki oraz zwraca uwagę na rolę i udział instruktorów w wypadkach i incydentach.

Ze względu na wzrost liczby zgłoszeń z zakresu naruszeń Just Culture, który obserwujemy w ostatnim czasie, przypomniana została tematyka kultury sprawiedliwego traktowania, w tym korzyści wynikających z wdrożenia Just Culture w organizacji.

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia 2020/2034 na temat Wspólnego Europejskiego Systemu Klasyfikacji Ryzyka (ERCS) powstał materiał opisujący główne zasady tego systemu i sposób postępowania w zakresie oceny kluczowych obszarów ryzyka, prawdopodobieństwa i dotkliwości zdarzenia.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do zgłaszania propozycji tematów, własnych artykułów związanych z bezpieczeństwem lotniczym, komentarzy oraz uwag na adres mailowy biuletyn@ulc.gov.pl. ULC postara się poruszyć je w kolejnych edycjach Biuletynu. Na ten adres można także zgłosić chęć otrzymywania elektronicznych wersji Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

Do pobrania:
•  Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 2(16)/2021

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus