Przejdź do treści
Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 3(20)/2022
Źródło artykułu

Nowy numer Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do lektury kolejnego numeru Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym.

W trzecim wydaniu Biuletynu Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2022 r. można znaleźć m.in.:
– materiał na temat wykorzystania dronów w monitorowaniu lotnisk,
– artykuł dotyczący programu FDM (Flight Data Monitoring),
– materiał przybliżający temat latania w IFR/IMC w załodze jednoosobowej,
– krótką informację na temat działalności Grupy HELI.

W związku z gwałtownym rozwojem obszaru bezzałogowych statków powietrznych odnotowuje się dynamiczny wzrost zarówno liczby operacji jak i zastosowań. Spektrum możliwości dronów jest bardzo szerokie. W pierwszym z artykułów Autor przybliża tematykę wykorzystania bezzałogowego statku powietrznego do inspekcji lotnisk użytku wyłącznego.

Monitorowanie Parametrów Lotu (FDM) jest doskonałym narzędziem służącym poprawie bezpieczeństwa w lotnictwie. W artykule Autorzy zaznajamiają czytelników z najważniejszymi regulacjami prawnymi, powiązaniami pomiędzy FDM a systemem zarządzania bezpieczeństwem (SMS) i korzyściami wynikającymi z proaktywnego wykorzystywania danych.

Loty IFR w załodze jednoosobowej, również w warunkach IMC, przy użyciu nieskomplikowanego samolotu w znaczący sposób różnią się od tych wykonywanych w załodze wieloosobowej lub u przewoźnika posiadającego certyfikat AOC. W artykule znajdziemy spojrzenie na zagadnienie z punktu widzenia pilota samolotowego turystycznego aktywnie wykorzystującego uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów.

W 2021 roku, w ramach działania Grupy Roboczej ds. integracji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), powstała Grupa HELI zrzeszająca m.in. organizacje lotnicze, pilotów indywidualnych oraz ekspertów z obszaru operacji śmigłowcowych. W materiale Autorka krótko podsumowuje dotychczasową działalność grupy.

Urząd Lotnictwa Cywilnego zaprasza do zgłaszania propozycji tematów, własnych artykułów związanych z bezpieczeństwem lotniczym, z których najciekawsze ULC z chęcią opublikuje na łamach kolejnych wydań Biuletynu. Urząd zachęca także do dzielenia się swoimi uwagami do opublikowanych materiałów – na komentarze czeka pod adresem: biuletyn@ulc.gov.pl. Na ten sam adres można również zgłaszać chęć otrzymywania Biuletynu Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym w wersji elektronicznej. 

Do pobrania:
•  Biuletyn Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym 3(20)/2022

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony