Nowy Dziekan Wydziału Lotnictwa w "Szkole Orląt"

Prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski odbiera nominację profesorską od Prezydenta RP Andrzeja Dudy (fot.Maciej Biedrzycki KPRP)

Nowym Dziekanem Wydziału Lotnictwa w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie został prof. dr hab. inż. Marek Grzegorzewski.

Profesor to niezwykle ceniony wykładowca Szkoły Orląt. Jako jeden z pierwszych naukowców w Polsce wykorzystał system nawigacji satelitarnej w lotnictwie wojskowym.

Jest światowym specjalistą w swojej dziedzinie, a jednocześnie życzliwym, choć wymagającym nauczycielem – mówi o dziekanie Grzegorzewskim dr hab. inż. Janusz Ćwiklak.

W 1978 roku ukończył z pierwsza lokatą Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą uzyskując tytuł inżyniera w specjalności "wojska lotnicze – nawigator stanowisk dowodzenia". Będąc studentem WOSL podjął równoległe studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej.

Po ukończeniu studiów związał się pracą dydaktyczną i naukową w Szkole Orląt. Stopień doktora uzyskał w 1995 roku na Wydziale Wojsk Lotniczych Akademii Obrony Narodowej, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii – nawigacji satelitarnej uzyskał na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie w 2005 roku. Od 2002 roku do 2009 roku był Komendantem Wydziału Lotnictwa, a po zmianie nazwy stanowiska został dziekanem Wydziału Lotnictwa i pełnił tę funkcję do 2012 roku. Po zakończeniu służby wojskowej, został pracownikiem cywilnym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Profesor potrafi przekazać swoją wiedzę i robi to z pasją – mówią o nim studenci. Podobną opinię ma też kadra akademicka – Kiedy trzeba, potrafi być surowy, ale przed wszystkim jest cierpliwym nauczycielem, który zawsze ma czas dla uczniów.

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus