Niebo nowej generacji. Pierwszy krok

Podpisanie umowy z międzynarodową firmą Indra

Zarządzanie polską i litewską przestrzenią powietrzną w oparciu o systemy operacyjne naj-nowszej generacji staje się faktem. Pierwszy krok został wykonany dziś w Warszawie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) oraz ORO NAVIGACIJA, instytucje obsługujące służy ruchu lotniczego z Polski i Litwy podpisały umowy z międzynarodową firmą Indra na wdrożenie w obu krajach najnowszego systemu do zarządzania ruchem lotniczym iTec. W ciągu 5 lat wszystkie najważniejsze Centra Zarządzania Ruchem Lotniczym będą wykorzy-stywały system iTec.

„Wraz z modernizacją infrastruktury do Automatyzacji Ruchem Lotniczym, Oro Navigacija i PAŻP będą przygotowane do wypełnienia przyszłych europejskich standardów i regulacji dotyczących systemów ruchu lotniczego oraz spełnią wymagania Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej” – powiedziała podczas uroczystości podpisania umów Pani Magdalena Jaworska, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.


Uroczystość podpisania umów odbyła się w Warszawie w obecności honorowych gości: Pana Agustín Núñez, Ambasadora Hiszpanii w Polsce, przedstawicieli Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej umowę z Dyrektorem Generalnym Indra, Panem Rafael Gallego, podpisała Prezes Magdalena Jaworska. Oro Navigacija była reprezentowana przez jej Dyrektora Generalnego, Pana Algimantasa Raščiusa.

Podpisane dziś umowy są papierkiem lakmusowym wskazującym kierunek rozwoju systemu zarządzania ruchem lotniczym ATM. „Na tej drodze zawarte jest przyszłe wdrożenie systemu iTec, który wykorzystuje najbardziej zaawansowane technologie oparte o trajektorię 4D (trzy wymiary + czas) . Umożliwi wykorzystanie najnowszych rozwiązań w kwestiach bezpieczeństwa, takich jak zaawansowane Zarządzanie Konfliktami w Przestrzeni” – poinformował podczas uroczystości Pan Rafael Gallego, Dyrektor Generalny firmy Indra.

„System pozwoli także na jeszcze bardzie elastyczne zarządzanie przestrzenią powietrzną w dynamiczny sposób, i będzie zdolny do reagowania na wzrastający ruch lotniczy, warunki pogodowe oraz możliwość adaptacji do zarezerwowanych stref wojskowych” – dodał Pan Algimantas Raščius, Dyrektor Generalny Oro Navigacija.

Podpisane dzisiaj umowy zostały poprzedzone wspólną procedurą zakupową. Dla obu organizacji oznaczają przystąpienie do Sojuszu iTec, który skupia wszystkie najważniejsze instytucje obsługujące służby ruchu lotniczego w Europie, w tym m.in. z Wielkiej Brytanii (NATS), Niemiec (DFS), Hiszpanii (ENAIRE), Holandii (LVNL) czy Norwegii (Avinor).

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus