Przejdź do treści
Źródło artykułu

Najlepszy wynik finansowy Portu Lotniczego Kraków

W dniu 18 czerwca br. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. W ubiegłym roku krakowskie lotnisko obsłużyło rekordową ilość 9,4 mln pasażerów, co przełożyło się na uzyskanie najlepszych wyników finansowych w historii Kraków Airport. Łącznie przychody wyniosły 443,6 mln zł i były wyższe od najlepszego pod tym względem roku 2022 o 28,8%.

Osiągnięty rekordowy zysk netto w wysokości 147,6 mln zł był wyższy od najwyższego w historii lotniska aż o 38,8%. Wynik EBITDA, wynosi 220,4 mln zł. Należy podkreślić, że mimo nadal niestabilnej sytuacji geopolitycznej oddziałującej na branżę lotniczą Spółka osiągnęła również wysokie wskaźniki rentowności, w tym jakże ważny dla właścicieli wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE który wzrósł z 11,2% w roku 2022 do 13,5% w roku 2023.

Również bieżący rok zapowiada się dla krakowskiego lotniska bardzo dobrze. Po 5 miesiącach tego roku uzyskane przychody wyniosły 216,1 mln zł a zysk netto 85 mln zł, czyli podobnie a nawet więcej niż wyniki uzyskiwane w poprzednich latach za cały rok. Zatwierdzony budżet zakładał, że lotnisko w tym roku obsłuży 10,1 mln pasażerów, przekroczy 500 mln zł przychodów oraz osiągnie rekordowy wynik netto ponad 150 mln zł. Ruch pasażerski w pierwszych pięciu miesiącach 2024 roku już przekracza prognozowane ilości na ten okres. W maju br. udało się osiągnąć to co jeszcze niedawno wydawało się trudne do wyobrażenia, tj. obsłużenie ponad 1 mln pasażerów w jednym miesiącu co oznacza, że na koniec roku planowane przychody jak i wyniki powinny stać się  jeszcze lepsze.

Bardzo dobre wyniki finansowe roku ubiegłego oraz kontynuacja dobrej passy w roku bieżącym jak również brak zadłużenia oraz skumulowane rekordowym poziomie środki własne pozwalają optymistycznie patrzeć w zdolność Spółki do kontynuowania realizacji Planu Inwestycyjnego w najbliższych latach przy założeniu 3 miliardów na cele inwestycyjne lotniska.

Konsekwentnie realizowane są inwestycje ujęte w Planie Generalnym lotniska Kraków-Balice. W ramach tych działań rozbudowana została płyta postojowa dla samolotów w części zachodniej krakowskiego lotniska. Wciąż jedną z kluczowych  inwestycji zaplanowanych w Planie Generalnym lotniska pozostaje procedowana obecnie w RDOŚ decyzja o budowie NDS. Mając na uwagę także wojskową funkcję lotniska, to jeden z filarów bezpieczeństwa naszego regionu. Złożone zostały wszystkie wymagane dokumenty uzupełniające treści raportu i czekamy na decyzję RDOŚ-Kielce.

Trwają zaawansowane prace przy budowie nowego terminala cargo oraz obiektów i infrastruktury towarzyszącej na terenie Kraków Airport. Trwa odbiór budowlany nowej stacji transformatorowej ST-10 BIS, wyposażonej w nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Obecnie trwa także aktualizacja projektu na wybór wykonawcy przy rozbudowie i budowie terminala pasażerskiego.

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony