Modernizacja portalu Centralnej Bazy Zgłoszeń

Centralna Baza Zgłoszeń

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje, że w dniu 04.02.2021 r. w godzinach 12:00-16:00 będzie przeprowadzona modernizacja oprogramowania portalu Centralnej Bazy Zgłoszeń (CBZ). W trakcie prowadzenia prac modernizacyjnych we wskazanym wyżej oknie serwisowym, portal CBZ będzie niedostępny.

Dzięki CBZ każda organizacja może przesyłać zdarzenia bezpośrednio do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (jako podmiotu badającego) jak i do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (jako organu prowadzącego nadzór lotniczy). Zgłoszenie zdarzenia wymaga wypełnienia tylko jednego formularza on-line, bez konieczności wysyłania wielu różnych dokumentów oddzielnie.

Ponadto ULC poinformował, że w nowej wersji portalu CBZ dla użytkowników zewnętrznych zostały dodane lub zmodyfikowane miedzy innymi poniższe funkcjonalności:

• własne zarządzanie subkontami przez organizacje posiadające konto,
• monitorowanie terminowego zgłaszania zdarzeń lotniczych (automatyczne wykrywanie przekroczenia 72 godzin),
• modyfikacja sekcji K Materiały niebezpieczne / Dangerous goods.

W przypadku pojawienia się ewentualnych problemów lub pytań w zakresie portalu CBZ, należy kierować je na adres administrator-cbz@ulc.gov.pl.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus