Lotnicy ćwiczą techniki przetrwania

Lotnicy ćwiczą techniki przetrwania/ fot. SP

Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo-Kondycyjny w Zakopanem przeprowadził po raz pierwszy w Siłach Powietrznych szkolenie personelu narażonego na izolacje - SERE na poziomie „C”.

Zajęcia umożliwiają praktyczne przećwiczenie podstawowych technik przetrwania w odosobnieniu oraz zdobycie umiejętności współdziałania z siłami ratowniczymi zgodnie z procedurami odzyskiwania izolowanego personelu.

W szkoleniu uczestniczyła kadra Sił Powietrznych, która wcześniej brała udział w organizowanych przez Ośrodek szkoleniach SERE na poziomie „A” i „B”. 16 żołnierzy Sił Powietrznych od 20 sierpnia do 1 września 2012 uczestniczyło w zajęciach teoretycznych, a przede wszystkim praktycznych z zakresu stosowania technik przetrwania, unikania, przeciwdziałania wykorzystaniu, ucieczki/odzyskania, (ang. SERE - Survival, Evasion, Resistance, Escape/Extraction). Celem było przygotowanie ich do działania w sytuacji izolacji oraz przeprowadzenie kolejenego etapu szkolenia przygotowującego do kursu na stopień instruktora SERE. Na zajęcia składało sie 56 godzin ćwiczeń teoretyczno-praktycznych oraz z 72 godziny zajęć taktycznych w terenie, czyli w Tatrach, na Podhalu i w rejonie Jeziora Czorsztyńskiego. Uczestnicy kursu musieli wykazać się znajomością:

  • organizacji i funkcjonowania systemu odzyskiwania izolowanego personelu;
  • metod zwiększających szanse na przeżycie w ekstremalnych warunkach środowiska naturalnego z wykorzystaniem posiadanego wyposażenia;
  • technik unikania schwytania oraz przeżycia w niewoli lub w uwięzieniu;
  • zrozumieniem różnic dotyczących statusu i sytuacji jeńca oraz zakładnika;
  • metod współdziałania z elementami systemu odzyskiwania izolowanego personelu w trakcie prowadzenia akcji podejmowania oraz współdziałania podczas akcji uwalniania;
  • zasad, taktyki i techniki unikania zagrożeń;
  • w pełnym zakresie, etapów, na oddziaływanie których zostaną narażeni podczas przebywania w niewoli;

Praktyczny sprawdzian wiedzy i umiejętności trwający 3 dni, mimo sukcesu akcji ratowniczej i podjęcia ćwiczących przez śmigłowiec ratowniczy, zakończył się pobytem w niewoli. Dopiero nocny rajd oddziału Wojsk Specjalnych uwolnił uczestników od „morderczych” przesłuchań.

Następnego dnia po uwolnieniu odbyła się odprawa podsumowująca przebieg szkolenia. Całość zajęć omówił kpt. Marcin Kalita, a instruktorzy prowadzący poszczególne części szkolenia ocenili zachowanie się ćwiczących zespołów.

mjr Czesław Studencki
SZEF SZKOLENIA WOSzK Zakopane

Więcej zdjęć na stronie Sił Powietrznych
 

Źródło: Siły Powietrzne
comments powered by Disqus