Konsultacje ws. wdrożenia w Polsce rozporządzenia KE tzw. SERA

Konsultacje społeczne - praca zespołowa

Urząd Lotnictwa Cywilnego informuje o rozpoczęciu konsultacji w sprawie wdrożenia w Polsce Rozporządzenia Komisji (UE) nr 923/2012 z dnia 26 września 2012 r. ustanawiającego wspólne zasady w odniesieniu do przepisów lotniczych i operacyjnych dotyczących służb i procedur żeglugi powietrznej oraz zmieniające Rozporządzenie wykonawcze (WE) nr 1035/2011 oraz Rozporządzenia (WE) nr 1265/2007, (WE) nr 1794/2006, (WE) nr 730/2006, (WE) nr 1033/2006 i (UE) nr 255/2010 (tzw. SERA).

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami konsultacyjnymi.

Materiał konsultacyjny

Ocena ryzyka dotyczącego implementacji

Uwagi dotyczące implementacji SERA

Komunikat o skorzystania z odstępstwa ws. SERA

Aneks do decyzji 2013/013/R (j. ang.)

Nota wyjaśniająca do decyzji 2013/013/R (j. ang.)

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus