Konferencja "Ekstremalne Środowisko Pracy Pilota"

Konferencja "Ekstremalne Środowisko Pracy Pilota" (fot. WSOSP)

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie zaprasza na III Ogólnopolską Interdyscyplinarną Konferencję Kół Naukowych zatytułowaną "Ekstremalne Środowisko Pracy Pilota". Konferencja odbędzie się 13.04.2017 r., w Małej Auli na Wydziale Lotnictwa WSOSP. Wstęp wolny.

Konferencja została zorganizowana przez Koło Naukowe Psychofizycznego Przygotowania do Lotów działające prze Zakładzie Wychowania Fizycznego WSOSP we współpracy z Kołem Naukowym Psychologii Lotniczej i Kosmicznej z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Tegoroczna Konferencja ponownie zgromadzi wiele znamienitych nazwisk ze świata nauki, takich jak płk w st. sp. prof. dr hab. Jan Terelak, kierownik Katedry Psychologii Pracy i Stresu z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i dr Zdzisław Kobos z Rejonowej Wojskowej Komisji Lotniczo-Lekarskiej w Warszawie. Głos zabiorą również prelegenci z USKW, WSOSP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Uniwersytetu Humanistyczno-społecznego w Warszawie.

Głównym celem Konferencji będzie zebranie wniosków niezbędnych do zastosowania w szkoleniu pilota oraz aspekt poznawczy najnowszej wiedzy wynikającej z przeprowadzonych badań w niżej wymienionych obszarach:

  • wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących ekstremalnych warunków w środowisku szkolenia podchorążych pilotów;
  • psychofizyczna kondycja w zakresie szkolenia ukierunkowanego i specjalnego;
  • charakterystyka cech temperamentnych pilota w aspekcie przygotowania sprawnościowego i operatorskiego;
  • testy dostosowania motorycznego w środowisku pracy pilota;
  • czynniki stresogenne w lotnictwie.

Rozpoczęcie Konferencji o godzinie 9:30, serdecznie zapraszamy wszystkich do wysłuchania ciekawych prelekcji!

Źródło: WSOSP Dęblin
comments powered by Disqus