Komentarz do ankiety: Zakręt 80°/260°...

Zakręt 80°/260°, źródło Procedury Służb Żeglugi Powietrznej, Operacje Statków Powietrznych Tom I Procedury Loty (8168)

Pytanie z tej ankiety było skierowane do osób posiadających lub ubiegających się o uprawnienie IR. Podstawowym dokumentem opisującym sposób manewrowania statkiem powietrznym jest jak słusznie zauważył jeden z komentatorów Doc8168 w szczególności jego tom I. Polskojęzyczna wersja tego dokumentu (PL8168) została wprowadzona do stosowania w Polsce zarządzeniem nr 1 prezesa ULC z dnia 16 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wymagań ICAO w zakresie ruchu lotniczego (Dz. Urz. ULC Nr 1 z 2006 r.). Bez trudu znajdziemy tam punkt 3.3.2.1. „Procedura z nawrotem - Procedura z nawrotem może być opracowana z zastosowaniem zakrętu proceduralnego lub zakrętu podstawowego. Wejście (wlot) jest ograniczone do określonego kierunku lub sektora. W tych przypadkach jest stosowany szczególny układ, w którym normalnie występuje zakręt podstawowy lub zakręt proceduralny, a utrzymanie się wewnątrz rozporządzalnej przestrzeni powietrznej wymaga ścisłego przestrzegania określonych kierunków i czasów.

Należy zwrócić uwagę, że przestrzeń powietrzna zapewniona dla tych procedur nie pozwala na wykonanie procedury z dwoma zakrętami po 180° lub manewru oczekiwania, jeżeli tak nie określono. Istnieją trzy ogólnie uznane manewry związane z procedurą z nawrotem, każdy z nich o własnych charakterystykach przestrzeni powietrznej:

a) zakręt proceduralny o 45/180° (…) Zakręt proceduralny o 45°/180° jest alternatywą zakrętu proceduralnego o 80°/260° (patrz lit. b) poniżej), o ile nie zostało to specjalnie wykluczone;
b) zakręt proceduralny o 80°/260° (…) Zakręt proceduralny o 80°/260° jest alternatywą zakrętu proceduralnego o 45°/180° (patrz lit. a) powyżej), o ile nie zostało to specjalnie wykluczone;
c) zakręt podstawowy (…)”.

Jak widać na to proste pytanie odpowiedź jest oczywista. Jednak tylko 34 osoby poprawnie. Po części wynika to z małej popularności zakrętu proceduralnego w Europie (najbliżej nas np. LZZI, i w pewnym wariancie LZTT, jeszcze niedawno lotniska wojskowe w Niemczech np. ETUR, ETUD dysponowały takimi procedurami).

Posiadacz licencji pilota wraz z uprawnieniem IR lub licencji liniowej ma prawo wykonywać loty według IFR z zachowaniem przepisów obowiązujących w konkretnej przestrzeni powietrznej. Ustawa prawo lotnicze w artykule 212 ust. 1. podkreśla konieczność wykonywania lotów zgodnie z przepisami ustalając sankcję karę pozbawienia wolności do lat 5 dla osób, które wykonując lot przy użyciu statku powietrznego naruszają przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa.

Fakt, że w FIR Warszawa nie ma procedur instrumentalnych wykorzystujących zakręt proceduralny nie zwalnia pilota z wiedzy w tym zakresie. Należy zauważyć, że coraz popularniejsze stają się procedury bazujące na sensorze RNAV (GNSS) wykorzystujące bezwzględną wysokość dolotu w rejon lotniska (TAA). Punkt 12.2.4 dokumentu PL8168 określa sposób manewrowania w celu wejścia w procedurę, dodatkowo punkt 12.2.5. doprecyzowuje „Procedura z nawrotem – W przypadku, gdy nie można rozpocząć procedury z zakrętem mniejszym niż 110º w IAF, wykonuje się procedurę z nawrotem.” Co w przypadku braku ograniczeń pozwala pilotowi zastosować jeden ze znanych mu manewrów w celu wyprowadzenia na nakazaną linię drogi w obszarze chronionym.

Instrumentalne procedury podejścia opierające się na RNAV (GNSS) występują w sąsiednich FIR-ach tak więc warto od czasu do czasu odświeżyć swoje wiadomości tym bardziej, że być może prędzej czy później zakręt proceduralny może się nam przytrafić… A sama znajomość zakrętu 80/260 może się przydać w wielu sytuacjach niekoniecznie w lataniu IFR-em....

Źródło: Sławomir Kubiak
comments powered by Disqus

Komentarze

Gdzie można poczytac wiecej o tych zakrętach, tj jak i kiedy wykonywać? Takie podstawy
Pozdrawiam....

Jaki wariant LZTT? Cała teoria o GNSS z nawrotem nie ma nic do pytania, bo można to zrobić 80/260 wcale nie zamiast proceduralnego. Jeżeli wykonamy zamiast baseturna 80/260 też nie naruszymy przestrzeni, nie siejmy demonów.
Dla miłośników niuansów IFR lepsze są pytania czy mając zgodę na podejście wchodząc wejściem równoległym możemy, się przekręcić dowolnie w sektorze i zacząć podejście (8168 3.2.3.2 b) czy dokręcamy holding (piloci dzielą się na pół w ocenie), czy zniżanie rozpoczynamy od abeama, co to jest podejście z prostej itp.

34 glosow, tzn że odpowiedź prawidłowa to "zamiast zakrętu proceduralnego". Oczywiste dla mnie jest głupie sformułowanie pytania/odpowiedzi. Przecież zakręt 80/260, zresztą jak sami podajecie, jest zakrętem proceduralnym. Czyli co zakręt proceduralny jest stosowany zamiast zakrętu proceduralnego? Zastanówcie się co Wy piszecie. Trzeba było napisać że zamiast zakrętu 45/180 to wtedy byłoby to klarowniejsze. OBA ZAKRĘTY SĄ PROCEDURALNYMI.

Świetnie. Wychodzi na to, że pytanie nie jest skierowane do pilotów lecz do osób tworzących procedury podejścia dla lotnisk. No chyba, że źle zrozumiałem i w przypadku, gdy na podejściówce mam zakręt proceduralny to mogę to olać i zrobić 80/260 bo taki mam kaprys - tak by wynikało z odpowiedzi podanej jako prawidłowa. Poprawcie mnie proszę jeśli się mylę.