Przejdź do treści
Źródło artykułu

Opłaty za koordynację na Lotnisku Chopina i w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica, System zapewniania jakości projektowania procedur lotu - kolejne akty prawne Prezesa ULC

W Dzienniku Urzędowym Urzędu Lotnictwa Cywilnego opublikowane zostały kolejne akty prawne.

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 24, 4 maja 2023 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Nr 8 Prezesa ULC z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie opłaty za koordynację na Lotnisku Chopina w Warszawie. Opłata za koordynację każdej wykonanej operacji lotniczej wynosi 4,70 zł.
Pełny tekst obwieszczenia nr 8 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 25, 4 maja 2023 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Nr 9 Prezesa ULC z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie opłaty za koordynację w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Opłata za koordynację każdej wykonanej operacji lotniczej wynosi 34,58 zł.
Pełny tekst obwieszczenia nr 9 dostępny jest tutaj (LINK)

W Dzienniku Urzędowym ULC, pod pozycją 26, 5 maja 2023 r. opublikowane zostało Obwieszczenie Nr 10 Prezesa ULC z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia wymagań ustanowionych przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w Doc. 9906 – Podręcznik zapewniania jakości projektowania procedur lotu, tom 1 „System zapewniania jakości projektowania procedur lotu”.

Tom 1 – "System zapewniania jakości projektowania procedur lotu" zawiera wytyczne dotyczące zapewniania jakości w elementach projektowania procedur, takich jak dokumentacja projektu procedury, metody weryfikacji i walidacji oraz wytyczne dotyczące pozyskiwania/przetwarzania informacji/danych źródłowych. Zawiera również ogólny schemat procesu projektowania i wdrażania procedur lotu.

Pełny tekst obwieszczenia nr 10 dostępny jest tutaj (LINK)

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony