Inżynieria ruchu lotniczego

Inżynieria ruchu lotniczego

„Inżynieria ruchu lotniczego” jest pierwszą na rynku polskim i jedną z niewielu na świecie kompleksowych publikacji o praktycznych problemach ruchu lotniczego.

W książce omówiono problemy planowania lotów, planowania cyklu eksploatacyjnego środków powietrznych, problem dyspozycyjności portu lotniczego i jego przepustowości dla statków powietrznych i pasażerów. Oddzielnie omówiono metody wyznaczania pojemności sektora kontroli ruchu lotniczego i sterowania lotami nietrasowymi.

Monografia jest przeznaczona głównie dla specjalistów ruchu lotniczego i eksploatacji portów lotniczych w zakresie poruszanych zagadnień. Praca może być pomocna dla doktorantów i studentów starszych lat studiów o profilu ruch lotniczy.

Wszystkich zainteresowanych spieszymy poinformować, że publikacja dostępna jest w sklepie dlapilota.pl

Zapraszamy!
 

Źródło: sklep.dlapilota.pl
comments powered by Disqus