Przejdź do treści
Źródło artykułu

Drony – zdalna identyfikacja

Urząd Lotnictwa Cywilnego opublikował 18 stycznia br. informację dla operatorów BSP o systemach zdalnej identyfikacji.

Jednoznaczna zdalna identyfikacja (direct remote identification – DRI) oznacza system lokalnego rozpowszechniania informacji o eksploatowanym bezzałogowym statku powietrznym, w tym jego oznakowania, pozwalający uzyskać te informacje bez fizycznego dostępu do bezzałogowego statku powietrznego.

DRI zapewnia emisję danych z BSP, w taki sposób, aby urządzenia mobilne, które znajdują się w strefie nadawania mogły odbierać:

 • numer rejestracyjny operatora SBSP,
 • numer seryjny BSP,
 • czas, położenie i wysokość BSP,
 • trasę i prędkości BSP,
 • położenie pilota BSP lub punkt startu,
 • wskazanie statusu awaryjnego SBSP.

Wymóg aktywnego i zaktualizowanego systemu jednoznacznej zdalnej identyfikacji podczas operacji z użyciem systemów bezzałogowych statków powietrznych dotyczy BSP, które są oznaczone jako klasa C1, C2, C3, C5 albo C6.

Natomiast 31 grudnia 2023 r. kończą się przepisy przejściowe w stosunku do systemu zdalnej identyfikacji i od 1 stycznia 2024 r. każdy bezzałogowy statek powietrzny, który będzie eksploatowany w kategorii „szczególnej” i poniżej wysokości 120 m, będzie musiał być wyposażony w system zdalnej identyfikacji. Operator SBSP będzie miał obowiązek zapewnić, że system jest aktywny i aktualny.

Wymóg odnośnie DRI nie dotyczy:

 • dronów, które są oznaczone jako klasa C0 albo C4,
 • dronów na uwięzi (oznaczonych jako klasa C3, C5 albo C6),
 • dronów, które nie są oznaczone klasami, ale będą wprowadzone do obrotu przed dniem 1 stycznia 2024 r. i będą eksploatowane w podkategorii A1 (drony o masie poniżej 250 g) lub A3 (drony o masie poniżej 25 kg),
 • dronów skonstruowanych do użytku prywatnego, które będą eksploatowane w podkategorii A1 (drony o masie poniżej 250 g i maksymalnej prędkości eksploatacyjnej mniejszej niż 19 m/s) lub A3 (drony o masie poniżej 25 kg),
 • w okresie przejściowym - do 31.12.2025 r. dronów wykorzystywanych do operacji w ramach krajowych scenariuszy standardowych NSTS gdy nie są wyposażone w DRI, jeśli są wyposażone jest obowiązek używania DRI podczas operacji,
 • dronów, które nie są oznaczone klasami a mogą być użytkowane w kategorii „otwartej” w okresie przejściowym - do 31.12.2023 r.

Zdalna identyfikacja – LINK


To odpowiedź na pytanie Michała Zawadzaka z portalu swiatdronow.pl, który zadał je ULC w związku z niejasnościami związanymi ze stosowaniem Remote ID (RID lub DRI od Drone Remote Id) w dronach użytkowanych w kategorii szczególnej w krajowych scenariuszach standardowych NSTS.

Jego pytanie brzmiało: czy drony stosowane w NSTS powinny mieć aktywną zdalną identyfikację?

Odpowiedź ULC czytaj na stronie swiatdronow.pl

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony