Budowa samolotu z udziałem PWSZ

tablica

Firma AT-P AVIATION sp. z o. o. Antoniewski & Panas z Warszawy przystępuje do budowy prototypu samolotu pod roboczą nazwą AT-6. Projekt zakłada powstanie 4-miejscowego dwusilnikowego samolotu. Prace potrwają 3 lata. Koszt projektu przekracza 10 mln zł, z czego 7 mln zł spółka już pozyskała z UE.

Prototyp samolotu będzie powstawał w kilku miejscach, m.in. w Warszawie, Mielcu i Zamościu. Część prac, która będzie wykonywana w Zamościu będzie odbywała się we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Szymona Szymonowica w Zamościu. To właśnie wykorzystanie laboratoriów naszej uczelni i powiązanie kształcenia inżynierów lotniczych w dwóch specjalizacjach, tj. eksploatacja samolotów i śmigłowców oraz budowa samolotów z produkcją samolotów jest nową jakością w życiu uczelni.

Właściciele firmy podkreślają, że chcieliby aby w Zamościu powstał zakład produkcyjny. Przy zakładzie mogłyby powstać także inne podmioty, w których byłyby produkowane podzespoły. Na pewno region zyskałby, gdyby taka fabryka mogła być zlokalizowana przy lotnisku w Mokrem. Właściciele chcieliby aby część produkcyjna i serwisowa firmy zlokalizowana była w Zamościu. Jak mówi konstruktor samolotu i współwłaściciel spółki „jest to przedsięwzięcie na dziesiątki lat, a nie na jeden sezon”. Docelowo produkcja wynosiłaby ok. 100 szt. samolotów rocznie, a pierwsze egzemplarze przeznaczone do sprzedaży zostaną wyprodukowane w 2016 roku. Jednak aby taka inwestycja mogła być realizowana w Zamościu, niezbędny jest betonowy pas na lotnisku Mokre i zgoda na wybudowanie zakładu produkcyjnego w pobliżu pasa.

Prezydent Miasta Zamość, Starosta Zamojski i Wójt Gminy Zamość wspólnie wystąpili do Wojewody Lubelskiego z wnioskiem o przekazanie lotniska.

Decyzja ma zostać podjęta po 31 sierpnia br. Niezależnie od decyzji Wojewody, właściciele firmy zapewniają, że samolot powstanie; otwartą sprawą pozostaje miejsce jego produkcji.
 

Źródło: PWSZ
comments powered by Disqus