Akcja ratunkowa z udziałem śmigłowca lotniczej służby ASAR

Mi-8 na płycie lotniska - widok z przodu (fot. archiwum 3.SLTr)

W dniu 20 maja br. po raz kolejny doszło do udziału śmigłowca Mi-8 z 3 GPR – Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej z Krakowa w akcji ratowniczej wobec wypadku drogowego w miejscowości Rdzawka koło Rabki (Zakopianka – 2 samochody osobowe, bus oraz autobus).

Personel ośrodka ARCC w PAŻP po otrzymaniu prośby o użycie śmigłowca ASAR z Krakowskiej Dyspozytorni Medycznej skoordynował działania śmigłowca z lokalnymi służbami medycznymi i ratowniczymi oraz COP (Centrum Operacji Powietrznych).

O godzinie 09:44 UTC – 11:44 czasu lokalnego, śmigłowiec Mi-8 wystartował do akcji z Krakowa w rejon wypadku gdzie wylądował około 30 minut później. Załoga zabrała na pokład 4 poszkodowane osoby i przetransportowała je na Krakowskie Błonia gdzie przekazała je lokalnym służbom medycznym.

To kolejny raz, gdy śmigłowiec służby ASAR wziął udział w akcji ratowniczej związanej ze zdarzeniem drogotwym. Za koordynację użycia tych statków powietrznych ośrodek ARCC, którego główna siedziba mieści się w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Ośrodek ARCC jest organem odpowiedzialnym za planowanie, koordynację i nadzorowanie działań poszukiwawczo-ratowniczych prowadzonych przez mobilne jednostki służby ASAR na terenie Polski.

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus