Przejdź do treści
5 lat Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC) (fot. PAŻP)

5 lat Cywilno-Wojskowego Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego (ARCC)

Od stycznia 2018 roku Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest bezpośrednio zaangażowana w zapewnienie służby poszukiwania i ratownictwa lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Głównym zadaniem ośrodka ARCC jest koordynacja zadań ratowniczych, które skupiają się na poszukiwaniu statków powietrznych, mogących znajdować się w niebezpieczeństwie, oraz niesieniu pomocy pasażerom, załogom i innym poszkodowanym. ASAR funkcjonował w Polsce znacznie wcześniej, jednak w ramach innej struktury – wojskowej.

Po pięciu latach działalności ośrodka ARCC, służba poszukiwania i ratownictwa lotniczego (ASAR) zmieniła podległość operacyjną w ramach programu Cospas – Sarsat z CMC Moskwa w Federacji Rosyjskiej na Centrum Operacyjne Bodø w Norwegii. Cospas – Sarsat to międzynarodowy system satelitarny wykorzystywany do poszukiwania i ratownictwa na podstawie danych emitowanym przez nadajniki sygnału niebezpieczeństwa lotnicze (ELT), morskie (EPIRB) i personale (PLB). Kluczowe informacje docierają poprzez regionalne Centrum Kontroli Misji do ratowników dzięki konstelacji trzech satelitów – amerykańskiego GPS, europejskiego Galileo i rosyjskiego Glonass.

Wraz z początkiem 2023 roku ARCC weszło do grupy punktów kontaktowych poszukiwawczo – ratowniczych (SPOC) znajdujących się w rejonie odpowiedzialności norweskiego centrum operacyjnego, zmieniając tym samym region dystrybucji danych Polski ze wschodniego na centralny. Jest to pierwsza w historii zmiana podległości operacyjnej, mająca fundamentalny wpływ na działanie zarówno ośrodka ARCC jak i całej służby ASAR w Polsce.

Obecnie, w ramach ARCC działa główny ośrodek koordynacyjny, znajdujący się w głównej siedzibie PAŻP, pełniący rolę elementu dowodzenia oraz wojskowe podośrodki: ARSC w Warszawie i Gdyni. Z kolei w siedmiu bazach na terenie Polski rozmieszczone są Lotnicze Zespoły Poszukiwawczo-Ratownicze (LZPR), dysponujące przede wszystkim śmigłowcami oraz samolotem M28 Bryza.

FacebookTwitterWykop

Nasze strony