35 sesja Tymczasowej Rady Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej

ULC

W dniu 12 maja 2011 roku w siedzibie EUROCONTROL odbyła się 35 sesja Tymczasowej Rady Europejskiej Organizacji ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej, w której wzięły udział delegacje państw należących do Eurocontrol, członkowie Komisji Europejskiej, reprezentanci SESAR JU oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych.

Sesja została poprzedzona spotkaniem koordynacyjnym przedstawicieli państw członkowskich Unii Europejskiej pod przewodnictwem Komisji Europejskiej i Prezydencji węgierskiej.
Podczas 35 Sesji Tymczasowej Rady między innymi:

  • omówiono kwestie związane z raportami operacyjnymi dotyczącymi ruchu lotniczego w Europie (problem opóźnień i przepustowości);

  • przedyskutowano kwestię wyznaczenia Eurocontrol do pełnienia funkcji zarządzającego pan-europejską siecią ATM;

  • przyjęto raporty organów statutowych (SRC, CMIC, PRC).

Jednocześnie decyzją Stałej Komisji Eurocontrol (poprzedzoną decyzją Tymczasowej Rady) w tym samym dniu Eurocontrol została w pełni umocowana do rozpoczęcia negocjacji z UE umowy Wysokiego Szczebla. Umowa Wysokiego Szczebla pomiędzy UE a Eurocontrol ma być pierwszym krokiem w celu ustanowienia formalno-prawnych relacji między UE i EUROCONTROL.

Źródło: Urząd Lotnictwa Cywilnego
comments powered by Disqus