PAŻP dołączyła do Sojuszu iTEC

PAŻP dołączyła do Sojuszu iTEC

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz litewska ORO NAVIGACIJA oficjalnie dołączyły do europejskiego Sojuszu iTEC. Umowa została podpisana podczas ATM Congress w Madrycie.

Stworzenie wspólnego systemu zarządzania przestrzenią powietrzną nowej generacji, umożlwiającego efektywne przetwarzanie danych lotniczych stosowanych w różnych krajach europejskich jest ważnym krokiem w kierunku utworzenia jednolitego, sprawnie zorganizowanego systemu europejskiej przestrzeni powietrznej. „iTEC” umożliwia kontrolę lotu w obrazie 4D, wykrywanie konfliktów, monitorowanie ścieżki lotu oraz operacji lotniczych bez użycia pasków postępu lotu, w pełni zgodne z zasadami SESAR. Członkowie „iTEC” będą teraz stanowić więcej niż jedną trzecią ruchu lotniczego w Europie.

Trzon grupy „iTEC” tworzą agencje żeglugi powietrznej z Hiszpanii (ENAIRE), Niemiec (DFS), Wielkiej Brytanii (NATS) oraz Holandii (LVNL), a także dostawca systemów hiszpańska firma INDRA.

Sojusz iTEC pozwala na redukcję kosztów operacyjnych i pomaga osiągnąć cel, jakim jest stworzenie wspólnego, jednolitego sytemu zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Rozszerzenie współpracy o PAŻP i ORO NAVIGACIJĘ rozszerzy korzyści „iTEC” na jeszcze większą liczbę użytkowników europejskiej przestrzeni powietrznej – powiedział szef DFS, Prof. Klaus-Dieter Scheurle.

Cieszymy się ze wstąpienia do Sojuszu, ponieważ wierzymy, że ta współpraca to poważny krok w kierunku realizacji wizji Jednolitego Europejskiego Nieba. Współpraca instytucji zapewniających służby ruchu lotniczego w rejonach największego zagęszczenia ruchu oraz w rejonie środkowo-wschodnim pozwoli na poprawę wydajności systemu zarządzania ruchem lotniczym w Europie. Razem z Oro Navigaciją, naszym partnerem tworzącym Bałtycki FAB (Baltic FAB), liczymy na integrację technologii iTEC z planami rozwojowymi FAB-u – powiedział prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Janusz Niedziela.

Dyrektor Generalny ORO NAVIGACIJA Mindaugas Gustys dodał: iTEC to nie tylko krok w stronę implementacji idei Single European Sky, ale także doskonały przykład sprawnej współpracy między poszczególnymi FAB-ami, a także podkreślenie wagi współpracy między wschodem z zachodem Europy oraz wielkiej wartości partnerstw publiczno-prywatnych.

Współpraca PAŻP z sojuszem „iTEC” przyniesie następujące korzyści w obszarze zarządzania ruchem lotniczym:

• zmniejszenie wydatków wdrożeniowych i operacyjnych dzięki używaniu wspólnego oprogramowania,
• podział kosztów prac nad dalszym rozwojem,
• zwiększenie bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej dzięki wspólnym metodom i procesom rozwoju systemu,
• poprawa interoperacyjności poprzez wspólne przetwarzanie danych lotniczych i używanie otwartych interfejsów,
• wspólne stanowiska operacyjne ułatwiające komunikację pomiędzy kontrolerami ruchu lotniczego.

Więcej informacji o iTEC znajduję się tutaj: www.itec.aero

Źródło: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
comments powered by Disqus