Sukces Studenckiego Koła Astronautycznego

Inna Uwarowa (koordynatorka PW-Sat2), minister Jadwiga Emilewicz i Dominik Roszkowski (wicekoordynator PW-Sat2) (fot. PW-Sat2)

Instytucje i osoby, które rozwijają polski sektor technologii kosmicznych, zostały wyróżnione w konkursie „Konstelacje 2018”, organizowanym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. W tym gronie jest Studenckie Koło Astronautyczne, działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Studenci Politechniki Warszawskiej otrzymali nagrodę specjalną za integrację i wyniesienie na orbitę satelity PW-Sat2. Nagroda ta przyznawana jest firmie, wydarzeniu lub osobie za największy wkład w rozwój sektora kosmicznego.

PW-Sat2 znalazł się na pokładzie rakiety Falcon 9, która wystartowała 3 grudnia 2018 roku. Najważniejszym punktem misji satelity było przetestowanie innowacyjnego żagla deorbitacyjnego. Rozwiązanie to ma skrócić czas pozostawania na orbicie tych satelitów, które już wykonały swoje zadania, a tym samym zapobiec zaśmiecaniu przestrzeni kosmicznej.

29 grudnia 2018 roku, wcześniej niż pierwotnie planowano, PW-Sat2 rozłożył swój żagiel deorbitacyjny. Obecnie trwa ostatnia faza misji – obserwowanie degradacji orbity satelity. Eksperyment zakończy się, gdy dojdzie do całkowitego spalenia się PW-Sata2 w górnych warstwach atmosfery.

Misja satelity już przeszła do historii, nie tylko ze względu na testowanie innowacyjnej technologii deorbitacji, ale także dlatego, że 5 grudnia PW-Sat2 wykonał pierwsze polskie zdjęcie satelitarne.

Więcej informacji o PW-Sacie2 na stronie projektu www.pw-sat.pl.

Poza Studenckim Kołem Astronautycznym nagrody w konkursie „Konstelacje 2018” otrzymały firma Astronika Sp. z o. o. (w kategorii kosmiczna firma roku), firma ICEYE Polska Sp. z o. o. (w kategorii zagraniczny sukces) i Gordon Wasilewski – pracownik naukowy CBK PAN, stypendysta Colorado School of Mines (w kategorii nadzieja sektora kosmicznego).

Zwycięzców wybrała Kapituła Konkursowa w składzie: Jadwiga Emilewicz (Przewodnicząca Kapituły, Minister Przedsiębiorczości i Technologii), Piotr Dardziński (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego), Dariusz Śliwowski (Wiceprezes Zarządu ARP S.A.), Iwona Stanisławska (Dyrektor Centrum Badań Kosmicznych), Michał Szaniawski (Doradca Ministra Przedsiębiorczości i Technologii), Robert Nowicki (Szef Gabinetu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii) i Bartosz Sokoliński (Dyrektor Biura Rozwoju i Innowacji ARP S.A.).

Statuetki „Konstelacje 2018” zostały wręczone 4 marca 2019 roku w siedzibie ARP S.A.

Źródło: Politechnika Warszawska
comments powered by Disqus