Przejdź do treści
Źródło artykułu

Podsumowanie IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Inżynieria Ruchu Lotniczego”

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego, która odbyła się w dniach 12-13 kwietnia zgromadziła ponad 70 uczestników z branży lotniczej oraz przedstawicieli szkolnictwa wyższego i została prze te osoby bardzo pozytywnie odebrana. Patronat Honorowy nad IV Ogólnopolską Konferencją Naukową „Inżynieria Ruchu Lotniczego” objęli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Jerzy Szmit, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – Piotr Ołowski, Jego Magnificencja, Rektor Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt oraz Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej – prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński.

Pod kątem organizacji konferencji IV edycja była wyjątkowa. Po raz pierwszy została ona zorganizowana w dwóch miejscach – w Warszawie oraz Serocku. Dzień pierwszy obejmujący dwie sesje plenarne odbył się w nowoczesnej auli nowego skrzydła Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Przybywający uczestnicy, po zarejestrowaniu się na recepcji, otrzymali bogaty pakiet powitalny, w którym znalazły się liczne materiały promocyjne oraz książka zawierająca streszczenia wszystkich artykułów.

Konferencję rozpoczął Kierownik Zakładu Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu PW – prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Skorupski. Słowa zachęty i uznania przekazał również:
• Prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński - Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej,
• Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski –Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w latach 2011-2016,
• Maciej Rodak – pierwszy Prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Podczas pierwszego dnia konferencji, 12 kwietnia 2016 r., odbyły się dwie sesje plenarne. Pierwsza sesja zawierała prezentacje pracodawców, którzy poza zaprezentowaniem swojej działalności, przedstawili możliwość odbywania praktyk jak również możliwości zatrudnienia.

Oprócz zgłoszonych uczestników konferencji w obu sesjach, jako wolni słuchacze, brali udział studenci Politechniki Warszawskiej (w dużym stopniu studenci specjalności Sterowanie Ruchem Lotniczym na Wydziale Transportu).

Podczas pierwszego dnia Konferencji, zostały zaprezentowane stoiska promocyjne partnerów, którzy zaprezentowali swoje urządzania min. Symulator lotów.

Po zakończeniu części wykładowych uczestnicy przejechali do Hotelu Pan Tadeusz w Serocku. Dla osób bez własnego środka transportu organizatorzy zapewnili przejazd autokarem. W hotelu odbyła się uroczysta kolacja oraz wieczorna integracja uczestników konferencji.

W środę, jako pierwsza odbyła się sesja plakatowa, gdzie zaprezentowano prawie 24 artykuły. Po krótkim nakreśleniu tematyki swoich prac uczestnicy mieli czas na swobodne szersze zapoznanie się z referatami oraz dyskusje na ich temat.

Po przerwie kawowej odbyła się ostatnia, plenarna sesja gdzie zaprezentowano 6 referatów. Każdy z nich zaowocował w dyskusję pomiędzy autorami a słuchaczami. W sali konferencyjnej również rozstawione były banery partnerów konferencji. Na zakończenie konferencji uczestnicy udali się na obiad, który zakończył te dwa intensywne dni.

Podsumowując Konferencję, wniosła ona wiele praktycznych aspektów i ożywionych dyskusji. W czterech sesjach (trzech plenarnych i jednej plakatowej) zaprezentowano w sumie ponad 40 prac obejmujących tematykę transportu lotniczego i innowacji z nim związanych oraz zagadnienia integracji transportu lotniczego z innymi gałęziami.

W tym miejscu organizatorzy chcieliby podziękować wszystkim partnerom oraz uczestnikom konferencji, bez których to przedsięwzięcie nie zostałoby tak zrealizowane. Zaangażowanie teoretyków i praktyków tematyki będącej nazwą Konferencji „Inżynieria Ruchu Lotniczego” stworzyło niepowtarzalną atmosferę do poszerzania swojej wiedzy i spędzenia czasu wśród pasjonatów lotnictwa.

Zapraszamy na kolejną, V edycję Konferencji „Inżynieria Ruchu Lotniczego” w 2018 roku i zachęcamy do udziału.

Więcej w Raporcie z Konferencji IRL 2016

FacebookTwitterWykop
Źródło artykułu

Nasze strony