PRz: Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego...

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

Uczelniane Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej 27 września 2011 r. otrzymało Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego. Świadectwo akredytacji, wydane przez Polskie Centrum Akredytacji stwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Więcej czytaj na stronie Politechniki Rzeszowskiej

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus