Konkurs dla młodych naukowców o Nagrodę Pratt & Whitney im. Zbigniewa Grabowskiego

Konkurs o Nagrodę Pratt & Whitney im.Zbigniewa Grabowskiego

Politechnika Rzeszowska, Politechnika Warszawska oraz WSK „PZL Rzeszów” S.A. ogłaszają konkurs o Nagrodę Pratt & Whitney imienia Zbigniewa Grabowskiego.

W konkursie mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności WSK „PZL Rzeszów” S.A. lub jej klientów z grupy firm Pratt & Whitney, a także z dziedzin i dyscyplin naukowych powiązanych bezpośrednio z zastosowaniami w silnikach lotniczych:
- napędów lotniczych,
- mechaniki płynów, termodynamiki i spalania,
- inżynierii materiałowej,
- układów sterowania,
- systemów diagnostycznych do silników odrzutowych,
- przekładni lotniczych,
- systemów chłodzenia i smarowania, jak również uszczelniania silników odrzutowych.

Konkurs przeznaczony jest dla młodych naukowców do 35 roku życia. Prace mogą zgłaszać absolwenci studiów inżynierskich, magisterskich oraz doktorzy. Nagrody będą przyznawane w trzech kategoriach:
- nagroda za najlepszą pracę doktorską,
- nagroda za najlepszą pracę magisterską,
- nagroda za najlepszą pracę inżynierską.

Nagroda fundowana jest przez WSK „PZL Rzeszów” S.A. Pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.

Wysokość poszczególnych nagród za I, II, III miejsce:
- rozprawy doktorskie: 11 tys. zł.,8 tys. zł., 5 tys. zł,
- prace magisterskie: 10 tys. zł.,6 tys. zł., 4 tys. zł,
- prace inżynierskie: 8 tys. zł.,5 tys. zł., 3 tys. zł.

Konkurs obejmuje prace obronione w roku akademickim 2013/2014. Wniosek i załączniki (streszczenie pracy napisanej w języku angielskim – do 2 stron; dla prac napisanych w języku polskim wymagane jest dodatkowe rozszerzeni streszczenia w języku angielskim – do 10 stron, CV autora oraz rekomendacja promotora) składa się w języku angielskim w wersji elektronicznej oraz wydrukowanej w jednym egzemplarzu. Do wniosku należy dołączyć również pracę w wersji elektronicznej opisaną wg schematu: Kategoria (inż./mgr/dr)Tytuł/Imię i Nazwisko.doc/pdf.

Termin składania prac upływa z dniem 15 listopada 2014 r. Wnioski należy składać w Biurze ds. Jakości Kształcenia Politechniki Rzeszowskiej. Dodatkowe informacje dostępne pod telefonem: 17 743 23 43, e-mail: asobczyn@prz.edu.pl.

Więcej informacji na stronie: www.portal.prz.edu.pl

Źródło: Politechnika Rzeszowska
comments powered by Disqus