Rozwiń skrzydła swojej kariery!

Era Inzyniera

Politechnika Poznańska zaprasza na bezpłatne studia II stopnia (magisterskie) na elitarnych specjalnościach związanych z lotnictwem: SILNIKI LOTNICZE - na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, TRANSPORT LOTNICZY - na kierunku Transport na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu.

Studia realizowane są w ramach projektu „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Specjalności skierowane są do osób po studiach inżynierskich i licencjackich. Trwają trzy semestry. Ze względu na elastyczny plan zajęć, studia dostępne są także dla osób pracujących.

W ramach specjalności studenci mają możliwość udziału w bezpłatnych kursach szybowcowych i na licencję pilota turystycznego PPL(A). Zajęcia odbywają się w laboratoriach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt - na potrzeby specjalności zakupiony został m.in. silnik odrzutowy angielskiej firmy ARMFIELD, który służył jako silnik rozruchowy samolotu F-16 oraz najnowsze programy komputerowe. Można również wysłuchać wykładów ze specjalistami z zagranicy oraz z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
W trakcie dwóch pierwszych edycji studenci brali udział w licznych targach i spotkaniach tematycznych m.in. w Międzyuczelnianych Inżynierskich Warsztatach Lotniczych w Bezmiechowej, mieli okazję wysłuchać wykładów specjalistów, m.in. z koncernu Rollce Royce, TU Stuttgart. Kilkunastu studentów zdobywało praktyczne doświadczenie podczas staży na Lotnisku Ławica w Poznaniu.

Rekrutacja prowadzona jest elektronicznie poprzez stronę www.put.poznan.pl/rekrutacja w terminie 31.01 - 16.02.2011.

Więcej informacji na stronie www.ei.put.poznan.pl.

Studia dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego oferowane są bezpłatnie.


 

Źródło: Politechnika Poznańska
comments powered by Disqus