Lotnictwo policyjne w 2011 roku

Lotnictwo policyjne w 2011 roku/ źródło fot. policja.pl

15 policyjnych śmigłowców w 6 bazach lotniczych, 77 policjantów i 11 pracowników cywilnych w pełnej gotowości do pracy, każdego dnia bez względu na porę dnia i nocy - to nasze policyjne „Niebieskie Lotnictwo”. Rok 2011 był dla policyjnych lotników bardzo pracowity. 2045 godzin w powietrzu, 87 wylotów do poszukiwań zaginionych, zlokalizowane plantacje narkotyków i dziuple samochodowe, zabezpieczanie z powietrza zatrzymań najgroźniejszych przestępców – to tylko przykłady działań policyjnej służby lotniczej.

Lotnictwo Policji funkcjonuje w Polsce od 1996 roku. Obecna struktura organizacyjna i sprzętowa ukształtowała się w roku 2001 – po likwidacji Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA i przekazaniu sprzętu Policji. Aktualnie w strukturach lotniczych Policji służbę pełni 77 funkcjonariuszy oraz jest zatrudnionych 11 pracowników cywilnych. Na wyposażeniu pozostaje 15 śmigłowców policyjnych zlokalizowanych w 6 bazach lotniczych. Wyposażenie policyjnego lotnictwa stanowią:6 maszyn M-2, 2 maszyny M-8, 2 maszyny W-3 Sokół, 2 maszyny PZL Kania, 2 maszyny Bell 206 i 1 Bell 412.

Centralną bazę stanowi Zarząd Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji w Warszawie. To tutaj stacjonują po 2 śmigłowce: M-8, W-3 Sokół oraz Bell 206 i Bell 412. Tutaj służbę pełni kierownictwo Zarządu Lotnictwa insp. Mirosław Wnuk – Naczelnik Zarządu Lotnictwa Policji GSP KGP oraz mł. insp. Jerzy Dural – Zastępca Naczelnika. Zarząd Lotnictwa - poza bieżącą działalnością lotniczą – wykonuje także zadania nadzorcze, koordynacyjne i szkoleniowe dla pozostałych komórek lotniczych w kraju. Oprócz Zarządu Lotnictwa Głównego Sztabu Policji KGP SP, w 5 Komendach Wojewódzkich (Łódź, Poznań, Kraków, Wrocław i Szczecin) funkcjonują Sekcje lotnicze.

Działalność lotnicza Policji prowadzona jest na terenie całego kraju, w rejonach wschodnich Policja w tym zakresie współpracuje z jednostkami lotniczymi Straży Granicznej. Komórki lotnicze Policji, podobnie jak na świecie, umieszczone są w otoczeniu największych aglomeracji miejskich czyli tam, gdzie policjanci mają najwięcej zadań do wykonywania.

Rok 2011 był kolejnym pracowitym rokiem policyjnych lotników, co pokazuje jak duże jest zapotrzebowanie na taką formę działalności policyjnej. W całym okresie 2011 roku policyjne śmigłowce spędziły w powietrzu 2045 godzin. Najbardziej priorytetową formą działań lotniczych są wyloty alarmowe w celu odnalezienia zaginionych osób. Takich wylotów w sumie było 87 z czego 11 zakończyło się odnalezieniem poszukiwanego. Nie mniej ważnym zadaniem pozostaje zabezpieczenie zadań służb kryminalnych Policji. Realizując dziesiątki tego typu lotów, śmigłowce Policji pomogły w lokalizacji 8 upraw roślin przeznaczonych do produkcji narkotyków. W 5 przypadkach odnaleziono skradzione mienie znacznej wartości ( samochody oraz maszyny budowlane), zlokalizowano 5 tzw. dziupli samochodowych.

Jednak spektrum zadań wykonywanych z użyciem policyjnych statków powietrznych jest dużo szersze – w 2011 r. było to kilkadziesiąt przypadków związanych z zabezpieczaniem z powietrza zatrzymywania przez policyjnych antyterrorystów szczególnie niebezpiecznych przestępców. Część zadań policyjnego lotnictwa, to zadania o charakterze prewencyjnym. Praktycznie nie zdarza się aby na dużej imprezie o charakterze masowym nie było zapotrzebowania na loty obserwacyjne śmigłowca. W ten sposób traktowane są także zabezpieczenia oficjalnych zagranicznych wizyt, gdzie podejmowane są szczególne środki bezpieczeństwa. Lotnictwo Policji jest także zawsze gotowe do działań w sytuacjach nadzwyczajnych tzw. kryzysowych. W sierpniu 2011 r. była to np. katastrofa kolejowa w Babach k. Piotrkowa. W bardzo krótkim czasie do akcji, do pomocy służbom ratowniczym wprowadzono cztery śmigłowce policyjne.

Jedną z podstawowych form działalności lotniczej jest wspólne szkolenie i trening grup specjalnych i załóg lotniczych. Do współpracy zapraszani są specjaliści z ratownictwa wysokościowego Państwowej Straży Pożarnej, GOPR i innych specjalistycznych organizacji. W roku 2011 przeprowadzono kilkadziesiąt tego typu cykli szkoleniowych, głównie pod kątem EURO 2012.

W 2011 roku do służby zostały wprowadzone 2 nowe maszyny. Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi w miejsce wycofanego śmigłowca Mi-2 wprowadziła w połowie roku nowo zakupiony śmigłowiec Bell 206BIII. Natomiast w grudniu Komenda Główna Policji przyjęła na swój stan śmigłowiec Bell 412 z likwidowanego 36 „spec-pułku”.

gp

video: ms, jc

Zdjęcia i filmy na stronie policja.pl
 

Źródło: policja.pl
comments powered by Disqus

Komentarze

A ultralekkiego nabytku w postaci Aeroprakta nie używają? Zapomnieli?

A co słychać z policyjnym AERopraktem ????
Skasowany???

Za mało pali