Jerzy Pańczuk odszedł na wieczną służbę – Blue Sky

Jerzy Pańczuk w kabinie śmigłowca (fot. policja.pl)

Policjanci i Pracownicy Zarządu Lotnictwa Policji z przykrością zawiadamiają o śmierci aspiranta sztabowego Jerzego Pańczuka, który zmarł 25 października 2020 roku.

Jerzy Pańczuk był pilotem, dowódcą załogi śmigłowca W-3 Sokół, wieloletnim policjantem Wydziału Operacji Lotniczych Zarządu Lotnictwa Policji Głównego Sztabu Policji KGP.

Jerzy Pańczuk w trakcie służby wykonał szereg lotów patrolowych w ramach akcji „Znicz”, „Bezpieczny Weekend” czy „Bezpieczne Powroty” czuwając nad bezpieczeństwem podróżnych w różnych rejonach kraju oraz zabezpieczając kluczowe imprezy masowe.

Wielokrotnie brał udział w lotach poszukiwawczych osób zaginionych oraz lotach pościgowych za sprawcami przestępstw. Prowadząc loty ewakuacyjno-ratownicze na rzecz Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanem niejednokrotnie pomagał ratować osoby znajdujące w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Na jego profesjonalizm, spokój i pomoc zawsze mogli liczyć jego przełożeni i współpracownicy w trakcie niezliczonych działań operacyjnych, poligonowych czy szkoleniowych, wiedząc, że zawsze mogą liczyć na bezpieczny powrót do bazy.

Rodzinie oraz Bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Źródło: policja.pl
comments powered by Disqus