Oświadczenie tymczasowe PKBWL dot. wypadku Bombardiera DHC-8-402 na Lotnisku Chopina

Samolot Bombardier DHC-8-402 (SP-EQG) po awaryjnym lądowaniu na RWY11 EPWA (fot. PKBWL)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych opublikowała oświadczenie tymczasowe dotyczące wypadku samolotu Bombardier DHC-8-402, który miał miejsce 10.01.2018 r. na Lotnisku Chopina.

W dniu 10 stycznia 2018 r. samolot Bombardier DHC-8-402 o znakach rozpoznawczych SP-EQG o godz. 18:17 LMT wystartował do planowanego lotu (LO 3924) na trasie EPKK-EPWA. Na pokładzie znajdowało się 59 pasażerów i 4 członków załogi. W trakcie wznoszenia po przestawieniu dźwigni sterowania podwoziem w położenie schowane (UP) przednie podwozie (NLG) nie schowało się. Sygnalizacja podwozia wskazywała, że pozostało ono w położeniu pośrednim, a pokrywy luków podwozia przedniego (N DOOR) pozostały otwarte. Kapitan podjął decyzję o kontynuowaniu lotu na lotnisko docelowe.

W trakcie podejścia do lądowania w EPWA załoga wypuściła podwozie sposobem alternatywnym. Podwozie główne (MLG) zostało wypuszczone i zablokowane, a NGL nie zmieniło swojego położenia.

W EPWA załoga wykonała lądowanie awaryjne a drodze startowej (DS) 11 z NLG w położeniu niezablokowanym, które podczas dobiegu uległo złożeniu.

Po zatrzymaniu się samolotu na DS11 (19:19 LMT), załoga przeprowadziła ewakuację pasażerów. Wszyscy pasażerowie i załoga opuścili samolot bez obrażeń. Samolot uległ uszkodzeniu w stopniu wymagającym naprawy.

W ramach prowadzonych badań Komisja zwróciła się do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie o wykonanie ekspertyzy uszkodzeń oraz kinematyki DSA. W wyniku powyższych ustalono, że podczas próby schowania podwozia po starcie, doszło do złamania się NLG DSA w kierunku odwrotnym do konstrukcyjnie zamierzonego.

Na chwilę obecną badanie zdarzenia jest na etapie analizy zgromadzonego materiału i redagowania Raportu Końcowego.

Komisja sformułowała trzy doraźne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, które na chwilę obecną pozostają na etapie konsultacji z operatorem.

Ośwadczenie tymczasowe dostępne jest tutaj (LINK).

Raport wstępny 67/2018

Źródło: PKBWL
comments powered by Disqus