300 mln zł od NCBiR na rozwój przemysłu lotniczego w Polsce

Pieniądze

300 mln zł przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rozwój przemysłu lotniczego. W czwartek w Warszawie NCBiR podpisało w tej sprawie porozumienie z przedstawicielami z Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa (PPTL).

W ramach porozumienia NCBiR zobowiązało się do zainwestowania 300 mln zł w badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu lotniczego. Deklarowany wkład pieniężny stanowić będzie 60 proc. całego budżetu przedsięwzięcia. Pozostałe 40 proc., czyli 200 mln zł, mają wnieść w czasie trwania projektu wykonawcy projektów - firmy i instytucje zajmujące się przemysłem lotniczym.

"W sumie na projekt mamy do wydania ok. 500 mln zł, gdzie 200 mln zł będzie pochodzić z sektora prywatnego" - zaznaczyła obecna na uroczystości minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. Podkreśliła, że podpisane w czwartek porozumienie ma doprowadzić do przygotowania nowych rozwiązań technologicznych a nawet prototypów w dziedzinie lotnictwa.

"Gdybyśmy nie dostali tych pieniędzy, nasz apetyt na prace badawczo-rozwojowe nie byłby tak duży" - przyznał w rozmowie z PAP jeden z przedstawicieli PPTL, Marek Darecki, prezes zarządu i dyrektor generalny WSK "PZL-Rzeszów". Wyjaśnił, że w ramach finansowania prowadzone będą m.in. prace nad technologiami silnikowymi, samolotowymi i śmigłowcowymi, a także technologiami produkcyjnymi.

Na razie lista finansowanych projektów nie jest znana. "Na podstawie już podpisanego porozumienia ogłosimy konkurs na projekty (...) i będziemy go powtarzali co jakiś czas, żeby dać szanse różnym ośrodkom naukowym na przygotowanie swoich pomysłów do realizacji" - zapowiedział prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBiR.

Jak poinformował NCBiR w komunikacie, roczna sprzedaż w polskiej branży lotniczej kształtuje się na poziomie 1 mld euro. W przemyśle pracuje aż 23 tys. wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa jest odpowiedzialna m.in. za kreowanie strategii polskiego lotnictwa czy integrację kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych. PPTL utworzono w 2004 r. na podstawie porozumienia między Politechniką Rzeszowską, Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorstw Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" i Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych. Liczy obecnie 31 uczestników zrzeszonych w stowarzyszeniach.

Polskie Platformy Technologiczne - których jest ok. 30 - są wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. (PAP)

lt/ agt/

Źródło: PAP
comments powered by Disqus