Międzynarodowy Konkurs i Wystawa Modelarska

Model F-16/ fot. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

5-6 września 2009r w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbędzie się konkurs i wystawa modeli redukcyjnych "Miniaturowe NATO".

PROGRAM:
5 września (sobota)
godz. 9.00 - 12.00 - przyjmowanie modeli,
godz. 9.00 - 19.00 - giełda modelarska,
godz. 9.00 - 19.00 - prezentacja makiety kolejowej,
godz. 12.00 - 16.00 - wystawa modeli konkursowych.,
godz. 15.00 - 16.00 - odprawa sędziów,
godz. 16.00 - ocena modeli konkursowych (czas nieokreślony).

6 września (niedziela)
godz. 10.00 – 15.00 – wystawa modeli,
godz. 10.00 – 16.00 – giełda modelarska,
godz. 10.00 – 16.00 – prezentacja makiety kolejowej,
godz. 14.00 – 15.00 – ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i zakończenie konkursu,
godz.15.00 - 16.00 – wydawanie modeli.

Organizator dopuszcza możliwość wcześniejszego odbioru modeli po uzgodnieniu z organizatorem, przy zgłaszaniu modeli na wystawę.

Konkurs ma charakter otwarty, z podziałem na kategorie konkursowe określone w regulaminie konkursu. Mogą w nim uczestniczyć modelarze indywidualni, jak i zrzeszeni w klubach i modelarniach. Liczba uczestników jest nieograniczona. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Muzeum gwarantuje czynnym uczestnikom konkursu nocleg (pokoje 2 lub 3 osobowe).

Grupy wiekowe modelarzy:
J – junior, do 18 lat
S – senior, powyżej 18 lat

Do konkursu przyjmowane będą modele plastikowe i kartonowe wykonane własnoręcznie.
Każdy uczestnik ma prawo zgłosić do konkursu dowolną ilość modeli w każdej klasie.

Udział w wystawie jest nieodpłatny. Opłata startowa nie będzie pobierana.

W każdej grupie i kategorii trzy pierwsze miejsca nagrodzone będą dyplomami i medalami. Komisja sędziowska może przyznać wyróżnienie, ilość wyróżnień w danej kategorii nie jest określona i określona zostanie przez komisję sędziowską i organizatora.

Więcej szczegółów na stronie Muzeum Lotnictwa.
 

Źródło: Muzeum Lotnictwa Polskiego
comments powered by Disqus