15 lat Lotnictwa Policji w Małopolsce

Wystawa czasowa poświęcona historii lotnictwa policyjnego w Małopolsce/ fot. MLP

Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz Małopolska Sekcja Lotnictwa Policji zapraszają na wystawę czasową poświęconą historii lotnictwa policyjnego w Małopolsce.

Krakowska sekcja powstała w 1996 r. jako jeden z dwóch pierwszych zespołów w Polsce (obok sekcji poznańskiej). Lotnicy początkowo prowadzili operacje z wykorzystaniem jednego śmigłowca PZL Kania. W 2009 sekcja została wzmocniona drugą maszyną tego samego typu. Pierwsze policyjne loty były wykonywane z terenu Międzynarodowego Portu Lotniczego - Kraków Balice. Jednak z powodu problemów, jakie niosło ze sobą operowanie z terenu międzynarodowego lotniska zapadła decyzja o przebazowaniu śmigłowców.

W 2005r. zostało zawarte porozumienie z dyrektorem Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Krzysztofem Radwanem, na mocy którego możliwe było utworzenie bazy na terenie MLP. Obecnie biało-niebieskie Kanie operują z Czyżyn zabezpieczając działania Policji z powietrza. Typowe misje realizowane przez Sekcję to loty patrolowo-poszukiwawcze, pościgowo-blokadowe, transportowe oraz desantowe (we współpracy z krakowskim oddziałem SPAP). W 2011 Kanie wykonały prawie 1000 operacji lotniczych spędzając w powietrzu ponad 300 godzin. Maszyny zostały przystosowane do specyfiki działań policyjnych min.: poprzez montaż głowic obserwacyjnych FLIR.

Wystawa poświecona Małopolskiej Sekcji Lotnictwa Policji znajduje się w Gmach Głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego. Na fotogramach zaprezentowano losy formacji od powstania do dnia dzisiejszego. Szczególna uwagę poświęcono współpracy Policji oraz Muzeum Lotnictwa Polskiego. Zwiedzający mogą prześledzić jak powstawała czyżyńska baza oraz zapoznać się ze specyfiką operacji wykonywanych przez policyjne śmigłowce. Wystawa została uroczyście otwarta przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie, inspektora Mariusza Dąbka, Naczelnika Sztabu KWP w Krakowie, podinspektora Pawła Jamkę, Zastępcę Naczelnika Sztabu KWP w Krakowie nadkomisarza Bartosza Witka oraz Szefa Sekcji Lotnictwa Policji w Krakowie, podinspektora Tomasza Karnię.

Źródło: Muzeum Lotnictwa Polskiego
comments powered by Disqus

Komentarze

Z okazji Jubileuszu, Wszystkiego Najlepszego dla Całego Stanu Osobowego krakowskiej Sekcji Lotnictwa Policji! Panie Tomaszu - oby tak dalej!!!
Pozdrowienia!