Powołanie Przewodniczącego PKBWL

Powołanie Macieja Laska na przewodniczącego PKBWL

15 lutego br. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak, podczas briefingu w Ministerstwie, poinformował o powołaniu Pana Macieja Laska na funkcję Przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

- Podjąłem decyzję o wyznaczeniu Przewodniczącego po zasięgnięciu opinii Członków Komisji. Wyłonili oni kandydata ze swojego grona jednogłośnie – poinformował Minister Sławomir Nowak.

- Jakość, profesjonalizm i niezależność PKBWL są dla mnie najważniejsze – zaznaczył Minister. - Pan Maciej Lasek jako znany ekspert lotniczy, również międzynarodowy, posiadający prawie dziesięcioletni staż pracy w Komisji, będzie zapewniał właściwy poziom jej prac – dodał Minister.

Nowy Przewodniczący PKBWL podziękował Ministrowi Transportu za wyznaczenie i zapewnił, że będzie kierował pracami Komisji zgodnie z procedurami, określonymi w Prawie lotniczym.

- Będziemy starali się usprawnić pracę Komisji, także poprzez szkolenie współpracujących z nami podmiotów zewnętrznych. Wyniki naszej pracy wpływają na poprawę bezpieczeństwa lotów – powiedział nowo mianowany Przewodniczący PKBWL.
 

Źródło: MTBiGM
comments powered by Disqus